ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
วัดควนศรี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030008
PERCODE 6 หลัก640298
กระทรวง 10 หลัก1084640298
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดควนศรี
ชื่อ (อังกฤษ)Watkaunsri
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลควนศรี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77267313
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.70705362
Longitude
99.31202718

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน