ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนเนียง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030006
PERCODE 6 หลัก640293
กระทรวง 10 หลัก1084640293
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนเนียง
ชื่อ (อังกฤษ)bankuanniang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77962438
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.728146804
Longitude
99.33592339

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน