ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนมหาชัย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030005
PERCODE 6 หลัก640292
กระทรวง 10 หลัก1084640292
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนมหาชัย
ชื่อ (อังกฤษ)bankuanmahachai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลควนศรี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkhuanmahachai@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.682550185
Longitude
99.32197398

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน