ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านควนพรุพี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030004
PERCODE 6 หลัก640291
กระทรวง 10 หลัก1084640291
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนพรุพี
ชื่อ (อังกฤษ)bankuanphruphi
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลควนศรี
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์612200652
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.709692693
Longitude
99.29362898

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน