ทะเบียนโรงเรียน สพป.สฎ.3
บ้านคลองปราบ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก84030001
PERCODE 6 หลัก640310
กระทรวง 10 หลัก1084640310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองปราบ
ชื่อ (อังกฤษ)banklongphap
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองปราบ
อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์84120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์77341966
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
8.749984898
Longitude
99.3577853

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน