สพป.สฎ.3.
DMCper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
840300016403101084640310 บ้านคลองปราบ2คลองปราบบ้านนาสาร84120นาสาร 77341966- -8.74998489899.3577853
840300046402911084640291 บ้านควนพรุพี7ควนศรีบ้านนาสาร84120พรุพีควนศรี 612200652- -8.70969269399.29362898
840300056402921084640292 บ้านควนมหาชัย1ควนศรีบ้านนาสาร84270พรุพีควนศรี -khuanmahachai@hotmail.com -8.68255018599.32197398
840300066402931084640293 บ้านควนเนียง3พรุพีบ้านนาสาร84270พรุพีควนศรี 779624380 08.72814680499.33592339
840300086402981084640298 วัดควนศรี8ควนศรีบ้านนาสาร84270พรุพีควนศรี 77267313- -8.7070536299.31202718
840300096403151084640315 ควนสุบรรณ2ควนสุบรรณบ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 647894451Khaunsubun@gmail.com -8.88834839499.38405222
840300126403211084640321 วัดไทรโพธิ์งาม4ควนสุบรรณบ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 077-341940- 8.85210469999.37596731
840300136403011084640301 บ้านทุ่งตำเสา6ท่าชีบ้านนาสาร84120น้ำพุท่าชี 77380117- -8.79822630599.26507011
840300146403021084640302 บ้านนาควน1ท่าชีบ้านนาสาร84120น้ำพุท่าชี -- -8.76395511999.28506767
840300156403051084640305 บ้านยูงงาม5ท่าชีบ้านนาสาร84120น้ำพุท่าชี -jim0854761365@hotmail.com 8.773458499.2605656
840300166403061084640306 วัดท่าเจริญ2ท่าชีบ้านนาสาร84120น้ำพุท่าชี 897249775 8.74577338499.27567556
840300176403241084640324 บ้านทุ่งในไร่4ทุ่งเตาบ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 828168682- 8.916885199.3884769
840300186403251084640325 บ้านไร่เหนือ3ทุ่งเตาบ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 77358235- -8.907822599.4329863
840300196403291084640329 วัดวิเวการาม1ทุ่งเตาบ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 77263372puen0872833928@gmail.com watwiweaschool@hotmail.com8.91767751399.40712386
840300206403281084640328 บ้านห้วยตอ2ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 772633703 -8.93429866299.40019188
840300216403261084640326 บ้านไสดง4ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 980148030- -8.97192659499.41740726
840300226403271084640327 บ้านห้วยชัน5ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 077-954336- -8.94402246599.43269876
840300236403221084640322 บ้านขุนราษฎร์1ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 773802750 08.944154899.3652114
840300246403231084640323 บ้านควนกองเมือง3ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 77211202bankuankongmuang.thai mail.com -8.96526788999.39092069
840300266403081084640308 นาสาร-นาสารบ้านนาสาร84120นาสาร 077-341069nasan_school@hotmail.com www.nasan.ac.th8.805507799.3609966
840300276403071084640307 วัดน้ำพุ2น้ำพุบ้านนาสาร84120น้ำพุท่าชี 77348210watnampu58@gmail.com 8.76245381199.30551755
840300306402991084640299 บ้านควนใหม่6น้ำพุบ้านนาสาร84120น้ำพุท่าชี 077-348209psuboy329@gmail.com http://www.thaischool.in.th/bkmai/8.78449019199.2986614
840300316402951084640295 บ้านช่องช้าง7พรุพีบ้านนาสาร84270พรุพีควนศรี 77963193 www.banchongchang.ac.th8.703250499.3860693
840300326402961084640296 บ้านห้วยล่วง5พรุพีบ้านนาสาร84270พรุพีควนศรี 7738012058banhuaylung@gmail.com -8.682583299.3529639
840300336402971084640297 ราชประชานุเคราะห์ 124พรุพีบ้านนาสาร84270พรุพีควนศรี 869559552- -8.7037948399.35480317
840300346403091084640309 บ้านกอบแกบ5เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร84120นาสาร 77344131- -8.8179899.40361
840300356403141084640314 บ้านเหมืองทวด4เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร84120นาสาร 77404115suneeratyoke@gmail.com -8.765872199.4218587
840300366403111084640311 บ้านวังหิน6เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร84120นาสาร 77404248- -8.798277799.4156143
840300376403171084640317 บ้านเขาน้อย7ลำพูนบ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 77450286bannkhaonoi_2hotmail.com 08.87978465799.43343385
840300386403181084640318 บ้านคลองหาเหนือ3ลำพูนบ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 77450367khn.367@thaimail.com 08.844945699.4046643
840300396403191084640319 บ้านปลายน้ำ5ลำพูนบ้านนาสาร84120จตุสัมพันธ์ 0-7745-0369b.playnam@gmail.com -8.87681556899.41285295
840300406405141084640514 ทรัพย์ทวี4ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิม84240บ้านนา-ทรัพย์ทวี 77928020subthaweeschool@hotmail.com 8.90202524899.20902699
840300416405151084640515 วัดควนท่าแร่1ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิม84240บ้านนา-ทรัพย์ทวี 945924521sagungan_ruangsak@hotmail.com -8.934368299.2436406
840300436405171084640517 วัดอินทการาม5ท่าเรือบ้านนาเดิม84240บ้านนาบวรวิทย์ 77351230- -8.97068230599.29188034
840300446405121084640512 บ้านปากด่าน1ท่าเรือบ้านนาเดิม84240บ้านนาบวรวิทย์ 077-351227 www.Banpakdan.com8.92512388999.26975053
840300456405111084640511 บ้านคลองยา6นาใต้บ้านนาเดิม84240บ้านนาบวรวิทย์ 935763566klongya_2555@hotmail.co.th 8.92138860699.29770775
840300466405071084640507 บ้านหนองหญ้าปล้อง2นาใต้บ้านนาเดิม84240บ้านนาบวรวิทย์ 77359645 8.926247599.334732
840300476405081084640508 บ้านหนองเรียน5นาใต้บ้านนาเดิม84240บ้านนาบวรวิทย์ 077-359410- -8.907324999.2926798
840300486405031084640503 บ้านดอนงาม3นาใต้บ้านนาเดิม84240บ้านนาบวรวิทย์ -- -8.89351255299.33819015
840300496405041084640504 บ้านทรายทอง8นาใต้บ้านนาเดิม84240บ้านนาบวรวิทย์ 0-7725-2401 8.912516999.3194706
840300506405051084640505 บ้านธารอารี8บ้านนาบ้านนาเดิม84240บ้านนา-ทรัพย์ทวี 77380114tansai2207@obecmail.obec.go.th -8.85744678599.30242658
840300526405091084640509 บ้านห้วยห้าง3บ้านนาบ้านนาเดิม84240บ้านนา-ทรัพย์ทวี 084-1141850banhauyhang123@gmail.com 8.852339899.2807241
840300536405101084640510 บ้านห้วยใหญ่1บ้านนาบ้านนาเดิม84240บ้านนา-ทรัพย์ทวี 77359256weerawat19@hotmail.com -8.86394579599.32814368
840300546405131084640513 บ้านสวยศรี6บ้านนาบ้านนาเดิม84240บ้านนา-ทรัพย์ทวี 8.90079810199.26518368
840300566401701084640170 บ้านเขาตอก3เขาตอกเคียนซา84060เคียนซาเขาตอก 805256711- -8.8492507499.22707598
840300576401711084640171 บ้านคลองจัน4เขาตอกเคียนซา84260เคียนซาเขาตอก 77380100banklongjan1@gmail.com banklongjan.com8.87263667899.25633765
840300586401721084640172 บ้านทุ่งจูด5เขาตอกเคียนซา84260เคียนซาเขาตอก 77380102Bantoongjoodschool@gmail.com -8.845035499.2479425
840300596401731084640173 บ้านสี่แยกสามัคคี6เขาตอกเคียนซา84260เคียนซาเขาตอก 77928211deva3339@gmail.com 08.826334599.2692465
840300606401521084640152 บ้านบางประสามัคคี5เคียนซาเคียนซา84260เคียนซาเขาตอก 8.80378299.198314
840300616401551084640155 วัดดอนพยอม3เคียนซาเคียนซา84260เคียนซาเขาตอก 077-387267- -8.797745799.1823187
840300626401561084640156 วัดเพ็งประดิษฐาราม1เคียนซาเคียนซา84260เคียนซาเขาตอก 77387114 8.84170459799.20298454
840300636401571084640157 ศึกษาประชาคม4เคียนซาเคียนซา84260เคียนซาเขาตอก 077-380104kanha_tt@hotmail.com -8.78918315899.16442053
840300646401581084640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 1307เคียนซาเคียนซา84260เคียนซาเขาตอก 77387115sutumjarern@hotmail.com 8.832701599.161696
840300656401741084640174 จิตประชาราษฎร์1บ้านเสด็จเคียนซา84260ใต้ร่มเย็น 77927056jitpracha@gmail.com -8.7801373799.08380002
840300666401751084640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์5บ้านเสด็จเคียนซา84260ใต้ร่มเย็น 77380107 8.727906299.0887697
840300676401761084640176 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)3บ้านเสด็จเคียนซา84260ใต้ร่มเย็น 77403018- -8.74072998.998925
840300686401771084640177 บ้านเขารักษ์8บ้านเสด็จเคียนซา84260ใต้ร่มเย็น 77310674- -8.730621798.9708924
840300696401781084640178 บ้านเขาสามยอด10บ้านเสด็จเคียนซา84260ใต้ร่มเย็น 77310564- https://www.facebook.com/BankhaosomyodSchool8.79306745199.01280894
840300706401791084640179 บ้านทับใหม่4บ้านเสด็จเคียนซา84260ใต้ร่มเย็น 828098067pompuy15@gmail.com -8.70767959399.0121903
840300716401801084640180 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 12บ้านเสด็จเคียนซา84260ใต้ร่มเย็น 077-403344- -8.75375060899.0449595
840300726401681084640168 บ้านไร่ยาว10พ่วงพรมครเคียนซา84210พ่วงอรัญ 8.69386634299.11210903
840300736401621084640162 บ้านบางดี11พ่วงพรมครเคียนซา84210พ่วงอรัญ 8.6573599.2292438
840300746401631084640163 บ้านพรหมรังสิต6พ่วงพรมครเคียนซา84210พ่วงอรัญ 77439139promrungsit@gmail.com -8.68281858299.23811954
840300756401641084640164 บ้านสี่แยกคลองศิลา9พ่วงพรมครเคียนซา84210พ่วงอรัญ 77439209- www.bsks.ac.th8.66548199.1930701
840300766401651084640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์12พ่วงพรมครเคียนซา84210พ่วงอรัญ -soomboonbrachason@gmail.com 8.653007299.1170098
840300776401591084640159 บ้านคลองโร5พ่วงพรมครเคียนซา84210พ่วงอรัญ 8.70414044699.26139981
840300786401601084640160 บ้านควนคีรีวงศ์2พ่วงพรมครเคียนซา84210พ่วงอรัญ 77439240- -8.684060499.1837924
840300796401611084640161 บ้านควนสามัคคี1พ่วงพรมครเคียนซา84210พ่วงอรัญ 8.69488709299.22380738
840300806401531084640153 บ้านบางใหญ่สามัคคี2อรัญคามวารีเคียนซา84260พ่วงอรัญ 77318902 8.738857599.1568052
840300816401541084640154 บ้านห้วยมุด1อรัญคามวารีเคียนซา84260พ่วงอรัญ 77407168- -8.769797599.2072343
840300826401661084640166 มิตรประชาราษฎร์4อรัญคามวารีเคียนซา84260พ่วงอรัญ 8.73868082999.20935672
840300836401671084640167 วัดอรัญคามวารี3อรัญคามวารีเคียนซา84260พ่วงอรัญ 77407200aranschool15@gmail.com www.wataranschool.com8.75109905199.22973908
840300846404471084640447 บ้านเขานิพันธ์#เลิกสถานศึกษา 8 พฤษภาคม 25671เขานิพันธ์เวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ 77301021- -8.5750944299.35012634
840300856404481084640448 บ้านเขาปูน5เขานิพันธ์เวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ 818920841bkp1961school@gmail.com #NAME?8.53029799.378606
840300876404501084640450 บ้านควนกลาง7เขานิพันธ์เวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ 8.584719899.3691399
840300896404661084640466 บ้านกลาง6เขานิพันธ์เวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ -- -8.56090622599.40377134
840300906404541084640454 บ้านคลองกา4คลองฉนวนเวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ 822844023- -8.51493784199.35800819
840300916404551084640455 บ้านควนสูง3คลองฉนวนเวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ 773666190 www.bankuansoong.com8.522917899.3290947
840300926404561084640456 บ้านควนปราง7คลองฉนวนเวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ 77380262- 8.5308115399.30503022
840300946404581084640458 บ้านปากหาน6คลองฉนวนเวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ 817872988- www.pakhanschool.com8.4973794799.30157636
840300956404591084640459 บ้านห้วยทรายทอง3คลองฉนวนเวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ 77954393Ruangruk.J@gmail.com -8.5008534299.32518327
840300966404601084640460 วัดคลองฉนวน2คลองฉนวนเวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ 77366629kcnschool56@gmail.com -8.53450975299.33229767
840300976404521084640452 บ้านยูงงาม
#เรียนรวมทุกชั้น .วัดคลองฉนวน
1คลองฉนวนเวียงสระ84190ฉนวนนิพันธ์ 801452679 8.555453299.3420946
840301016404821084640482 บ้านปากสาย4ทุ่งหลวงเวียงสระ84190เวียงหลวง 898757564- -8.6104426999.26935234
840301026404831084640483 บ้านลานเข้3ทุ่งหลวงเวียงสระ84190เวียงหลวง 8.60395985299.30938099
840301036404841084640484 บ้านวังใหญ่5ทุ่งหลวงเวียงสระ84190เวียงหลวง -Banwangyaischoll2020@gmail.com www.wysurat.ac.th8.58833199.277921
840301046404851084640485 บ้านหานเพชร6ทุ่งหลวงเวียงสระ84190เวียงหลวง 8.555942599.296359
840301056404861084640486 วัดโสภณประชาราม8ทุ่งหลวงเวียงสระ84190เวียงหลวง 077-363073857861986 www.thaischool.in.th/watsoponpracharam8.576570799.2755658
840301076404641084640464 วัดทุ่งหลวง2ทุ่งหลวงเวียงสระ84190เวียงหลวง 077-361995thungluang12@hotmail.com www.watthungluang.com8.608906399.3201912
840301086404791084640479 มหาราช ๒6บ้านส้องเวียงสระ84190บ้านส้อง 77366762- www.maharat2.ac.th8.67916399.375117
840301096404761084640476 บ้านนาชุมเห็ด9บ้านส้องเวียงสระ84190บ้านส้อง -maneerat.raw@hotmail.com -8.61615699.362726
840301106404781084640478 บ้านห้วยมะนาว5บ้านส้องเวียงสระ84190บ้านส้อง 77361182- -8.654884299.3760692
840301116404671084640467 บ้านในไร่12บ้านส้องเวียงสระ84190บ้านส้อง 773662000 08.586464499.44276
840301126404681084640468 บ้านพรุแชง1บ้านส้องเวียงสระ84190บ้านส้อง 077 366227pchschool99@gmail.com www.pch.ac.th8.5995293199.41199079
840301136404691084640469 บ้านส้องเหนือ2บ้านส้องเวียงสระ84190บ้านส้อง 77362131 8.64232833399.38502
840301146404701084640470 วัดบ้านส้อง13บ้านส้องเวียงสระ84190บ้านส้อง 77362161 http://www.watbansong.ac.th/wbs/8.63062569499.37586443
840301156404711084640471 สามัคคีอนุสรณ์7บ้านส้องเวียงสระ84190บ้านส้อง 77366199samakee183@gmail.com www.samakeeanuson.com8.63397300399.41832402
840301166404721084640472 บ้านส้อง10บ้านส้องเวียงสระ84190บ้านส้อง 77361101pattayaboonmak@gmail.com -8.638178999.3743165
840301186404771084640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 2171เวียงสระเวียงสระ84190เวียงหลวง 77361488hsp217@hotmail.co.th www.hsp217.ac.th8.64271137999.34742449
840301196404621084640462 บ้านหนองโสน9เวียงสระเวียงสระ84190เวียงหลวง 77363769baan_nhong-sano@hotmail.com https://www.facebook.com/pages/8.661472399.31534
840301206404631084640463 วัดคลองตาล8เวียงสระเวียงสระ84190เวียงหลวง 77361994prayoon050708@gmail.com http://wadklongtal.thaischool1.in.th/8.630523199.3463156
840301216404651084640465 วัดเวียงสระ7เวียงสระเวียงสระ84190เวียงหลวง 817887068arnaec@gmail.com -8.65283986299.29568154
840301236404751084640475 บ้านไทรห้อง2เวียงสระเวียงสระ84190เวียงหลวง 77363433- -8.656908999.3603242
840301246403621084640362 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 15ไทรขึงพระแสง84210ไทรขึง 77380229nikom1.640362@gmail.com -8.551432399.07463729
840301286403661084640366 บ้านควนสว่างวัฒนา3ไทรขึงพระแสง84210ไทรขึง 77327598 www.kswschool.com8.566948599.1148972
840301296403671084640367 บ้านบางน้ำเย็น7ไทรขึงพระแสง84210ไทรขึง 77954356- -8.617371299.1184511
840301306403691084640369 บ้านไสท้อน6ไทรขึงพระแสง84210ไทรขึง 77380255- http://www.bansaitonschool.ac.th8.531741999.1795666
840301316403701084640370 บ้านควนยอ8ไทรขึงพระแสง84210ไทรขึง 8.513962499.1494883
840301326403711084640371 วัดสามพัน1ไทรขึงพระแสง84210ไทรขึง 77926016- http://www.thaischool.in.th/841055018.54795331199.13978101
840301336403721084640372 บ้านไสดง11ไทรขึงพระแสง84210ไทรขึง 77368281rotchana.tuk01@gmail.com www.saidong.com//saidong8.4315202599.15895686
840301346403751084640375 บ้านประตูพลิก1ไทรโสภาพระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา 77327552- -8.577292199.0834368
840301356403761084640376 บ้านราษฎร์พัฒนา6ไทรโสภาพระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา 77954358 8.644305399.0743691
840301366403771084640377 บ้านหมาก6บางสวรรค์พระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา schoolsr056@gmail.com 8.626965498.943284
840301376403781084640378 วัดบางพา3ไทรโสภาพระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา 77327033 8.57278599.0626575
840301386403731084640373 บ้านเกาะน้อย1บางสวรรค์พระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา 77310433kohnoi.surat3@gmail.com -8.60054078899.01885003
840301396403741084640374 บ้านคลองโหยน9บางสวรรค์พระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา 77270939- -8.694864398.9709971
840301406403791084640379 วัดบางสวรรค์3บางสวรรค์พระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา 77365371 8.621400198.9770688
840301416403801084640380 ปัญญาประชาอุทิศ8บางสวรรค์พระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา 847453675puppa25210894741306@gmail.com 8.666947198.9510927
840301426403811084640381 อุดมมิตรพัฒนา7บางสวรรค์พระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา 077-954364udommit123@gmail.com -8.57624725499.01297131
840301436403821084640382 บ้านหน้าเขา12บางสวรรค์พระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา 77954361 8.530025298.9903297
840301446403831084640383 บ้านห้วยแห้ง11บางสวรรค์พระแสง84210บางสวรรค์ไทรโสภา 77960786huayhang@gmail.com -8.707811998.9240816
840301456403561084640356 บ้านบางใหญ่7สาคูพระแสง84210อิปันสาคู -banbangyaisaku@gmail.com 8.63692599.17633
840301466403611084640361 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 185สาคูพระแสง84210อิปันสาคู 077-380-185- -8.586634699.1849232
840301476403681084640368 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 1954สาคูพระแสง84210อิปันสาคู 77926074bansakoo.195@gmail.com 8.55927189999.1665155
840301486403901084640390 บ้านทุ่งหญ้าแดง1สินเจริญพระแสง84210สินปุนตาปี 937759200 8.478395899.2599241
840301496403911084640391 บ้านบางเหรียง7สินเจริญพระแสง84210สินปุนตาปี 77368223banbanghriang.s@gmail.com -8.33021450799.26388203
840301506403921084640392 บ้านบางใหญ่สินปุน6สินเจริญพระแสง84210สินปุนตาปี 856916495- -8.36122614799.23313878
840301516403931084640393 บ้านบางรูป4สินเจริญพระแสง84210สินปุนตาปี 77368243banbangrup@gmail.com www.banbangrup.ac.th8.41281452899.24453378
840301526403941084640394 วัดบางกำยาน2สินเจริญพระแสง84210สินปุนตาปี 077-368364 8.448251899.2517358
840301536403891084640389 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 13สินเจริญพระแสง84210สินปุนตาปี 8.457232999.2308368
840301546403871084640387 บ้านเมรัย5สินปุนพระแสง84210สินปุนตาปี 77326112- -8.509756999.2598124
840301556403881084640388 ประชาอุทิศ7สินปุนพระแสง84210สินปุนตาปี 77380226 8.463837399.1929608
840301566403841084640384 บ้านควนนิยม8สินปุนพระแสง84210สินปุนตาปี 943480731rattanaphon2520@gmail.com -848607599.230417
840301576403851084640385 บ้านควนมหาชัย4สินปุนพระแสง84210สินปุนตาปี 8.5290692399.23065168
840301586403861084640386 บ้านโคกมะม่วง1สินปุนพระแสง84210สินปุนตาปี 77326054bkmm_b9hotmail.co.th http:/www.thaischool.in.th/km09/8.544287299.2642736
840301596403591084640359 บ้านยูงทอง2อิปันพระแสง84210อิปันสาคู 097-3873288ytschool073@gmail.com 8.56065199.2191823
840301606403601084640360 บ้านไสขรบ5อิปันพระแสง84210อิปันสาคู 77380225bansaikrob_school@hotmail.com -8.62235499.250923
840301616403551084640355 บ้านบางหยด10อิปันพระแสง84210อิปันสาคู 964733619Thodee1512@obecmail.obec.go.th -8.531656399.2059012
840301626403571084640357 บ้านปลายสาย11อิปันพระแสง84210อิปันสาคู 077-380116bpsschool095@emaill.com 8.604480899.2332632
840301636403581084640358 บ้านย่านดินแดง1อิปันพระแสง84210อิปันสาคู 77369114banyandindang@gmail.com http://www.banyandindang.ac.th8.56980122999.2489893
840301646403541084640354 บ้านบ่อพระ9อิปันพระแสง84210อิปันสาคู 616352293 8.574718599.2150779
840301656405181084640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์4คลองน้อยชัยบุรี84350ชัยบุรี 8.521038999.0124084
840301666405191084640519 บ้านบางหอย2คลองน้อยชัยบุรี84350ชัยบุรี 77954292chittakhon@gmail.com 8.466190499.0526679
840301676405201084640520 บ้านปลายศอก1คลองน้อยชัยบุรี84350ชัยบุรี 77926216Schoolbanplaisok@gmail.com -8.495293799.0491049
840301686405211084640521 บ้านปลายคลอง6คลองน้อยชัยบุรี84350ชัยบุรี 950377847- -8.4800549199.01820684
840301696405231084640523 บ้านคลองพังกลาง2ชัยบุรีชัยบุรี84350ชัยบุรี 077-367328kpksurat@hotmail.com/klongpungklang048@yahoo.com klongpungklang School.ac.th8.450753999.0928039
840301706405261084640526 บ้านยวนปลา3ชัยบุรีชัยบุรี84350ชัยบุรี 77480153 8.42265792999.08111514
840301716405251084640525 บ้านบางปาน13ไทรทองชัยบุรี84350ชัยบุรี 77480121 8.399075399.0728711
840301726405271084640527 วัดสองแพรก2ไทรทองชัยบุรี84350ชัยบุรี 77480001- www.watsongprakschool.com/?8.36493927999.06459238
840301736405281084640528 บ้านควนสินชัย5ไทรทองชัยบุรี84350ชัยบุรี 77954295- -8.39986477999.17599342
840301746405241084640524 บ้านควนสระ4ไทรทองชัยบุรี84350ชัยบุรี 830496699- http://www.bankuansra.com/8.40932488498.99478296
840301756405221084640522 วัดสมัยสุวรรณ1สองแพรกชัยบุรี84350ชัยบุรี 77300120- 8.507989799.0945868