สพป.สฎ.3.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
840300016403101084640310 บ้านคลองปราบคลองปราบบ้านนาสารนาสาร 142396----538 7-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300046402911084640291 บ้านควนพรุพีควนศรีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 313796----1109 12-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300056402921084640292 บ้านควนมหาชัยควนศรีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 173446----619 7-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300066402931084640293 บ้านควนเนียงพรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 423956----1379 15-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300086402981084640298 วัดควนศรีควนศรีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 173586----759 8-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300096403151084640315 ควนสุบรรณควนสุบรรณบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 6031546----2149 24-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300126403211084640321 วัดไทรโพธิ์งามควนสุบรรณบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 313566----879 10-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300136403011084640301 บ้านทุ่งตำเสาท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 273606----879 10-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300146403021084640302 บ้านนาควนท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 4331036----1469 16-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300156403051084640305 บ้านยูงงามท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี --326----326 5-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300166403061084640306 วัดท่าเจริญท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 162846----1008 13-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300176403241084640324 บ้านทุ่งในไร่ทุ่งเตาบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 192546----738 9-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300186403251084640325 บ้านไร่เหนือทุ่งเตาบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 273676----949 10-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300196403291084640329 วัดวิเวการามทุ่งเตาบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 313856693--18512 15-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300206403281084640328 บ้านห้วยตอทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 213446----659 7-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300216403261084640326 บ้านไสดงทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ --466----466 8-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300226403271084640327 บ้านห้วยชันทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 123356----479 5-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300236403221084640322 บ้านขุนราษฎร์ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 273416----689 8-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300246403231084640323 บ้านควนกองเมืองทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 92396----488 6-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300266403081084640308 นาสารนาสารบ้านนาสารนาสาร 1706531152569--95730 32-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5ขนาดใหญ่
840300276403071084640307 วัดน้ำพุน้ำพุบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 4631736----2199 24-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300306402991084640299 บ้านควนใหม่น้ำพุบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 333776363--14612 12-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300316402951084640295 บ้านช่องช้างพรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 3531106573--20212 17-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300326402961084640296 บ้านห้วยล่วงพรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 82446----528 7-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300336402971084640297 ราชประชานุเคราะห์ 12พรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 4431636503--25712 21-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300346403091084640309 บ้านกอบแกบเพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารนาสาร 253516----769 8-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300356403141084640314 บ้านเหมืองทวดเพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารนาสาร 422986----1408 18-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300366403111084640311 บ้านวังหินเพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารนาสาร 332946----1278 16-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300376403171084640317 บ้านเขาน้อยลำพูนบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 2921026----1318 16-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300386403181084640318 บ้านคลองหาเหนือลำพูนบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 102446----548 7-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300396403191084640319 บ้านปลายน้ำลำพูนบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 2821396603--22711 21-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300406405141084640514 ทรัพย์ทวีทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 242666273--11711 11-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300416405151084640515 วัดควนท่าแร่ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 252756----1008 13-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300436405171084640517 วัดอินทการามท่าเรือบ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 3221276----1598 20-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300446405121084640512 บ้านปากด่านท่าเรือบ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300456405111084640511 บ้านคลองยานาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 232566----798 10-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300466405071084640507 บ้านหนองหญ้าปล้องนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 3831086573--20312 17-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300476405081084640508 บ้านหนองเรียนนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 3731406----1779 20-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300486405031084640503 บ้านดอนงามนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 363726----1089 12-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300496405041084640504 บ้านทรายทองนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 273696----969 11-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300506405051084640505 บ้านธารอารีบ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 243576----819 9-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300526405091084640509 บ้านห้วยห้างบ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 262836----1098 14-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300536405101084640510 บ้านห้วยใหญ่บ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 82386----468 6-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300546405131084640513 บ้านสวยศรีบ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 273796----1069 12-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300566401701084640170 บ้านเขาตอกเขาตอกเคียนซาเคียนซาเขาตอก 353766----1119 12-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300576401711084640171 บ้านคลองจันเขาตอกเคียนซาเคียนซาเขาตอก 223726343--12812 11-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300586401721084640172 บ้านทุ่งจูดเขาตอกเคียนซาเคียนซาเขาตอก 123496----619 7-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300596401731084640173 บ้านสี่แยกสามัคคีเขาตอกเคียนซาเคียนซาเขาตอก 183496----679 7-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300606401521084640152 บ้านบางประสามัคคีเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 143536----679 7-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300616401551084640155 วัดดอนพยอมเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 163666----829 9-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300626401561084640156 วัดเพ็งประดิษฐารามเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก --51818----51818 29-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 5ขนาดกลาง
840300636401571084640157 ศึกษาประชาคมเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 253306----559 6-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300646401581084640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130เคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 253996----1249 14-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300656401741084640174 จิตประชาราษฎร์บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 36321512----25115 17-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300666401751084640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 263596----859 9-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300676401761084640176 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 3631536653--25412 21-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300686401771084640177 บ้านเขารักษ์บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 473856----1329 15-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300696401781084640178 บ้านเขาสามยอดบ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 65320011----26514 19-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300706401791084640179 บ้านทับใหม่บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 5632516743--38112 32-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840300716401801084640180 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 2721096493--18511 17-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300726401681084640168 บ้านไร่ยาวพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 5431978----25111 23-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300736401621084640162 บ้านบางดีพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 253586----839 9-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300746401631084640163 บ้านพรหมรังสิตพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 223596----819 9-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300756401641084640164 บ้านสี่แยกคลองศิลาพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 3731306553--22212 19-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300766401651084640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์พ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 183356----539 6-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300776401591084640159 บ้านคลองโรพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 2631076433--17612 15-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300786401601084640160 บ้านควนคีรีวงศ์พ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 153666----819 9-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300796401611084640161 บ้านควนสามัคคีพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 2531416----1669 18-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300806401531084640153 บ้านบางใหญ่สามัคคีอรัญคามวารีเคียนซาพ่วงอรัญ 182686----868 11-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300816401541084640154 บ้านห้วยมุดอรัญคามวารีเคียนซาพ่วงอรัญ 363756443--15512 13-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300826401661084640166 มิตรประชาราษฎร์อรัญคามวารีเคียนซาพ่วงอรัญ 283516----799 9-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300836401671084640167 วัดอรัญคามวารีอรัญคามวารีเคียนซาพ่วงอรัญ 2421026363--16211 15-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300846404471084640447 บ้านเขานิพันธ์#เลิกสถานศึกษา 8 พฤษภาคม 2567เขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ 112456----568 7-เลิกสถานศึกษาปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300856404481084640448 บ้านเขาปูนเขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ --1336863--2199 24-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300876404501084640450 บ้านควนกลางเขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ --706----706 12-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300896404661084640466 บ้านกลางเขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300906404541084640454 บ้านคลองกาคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 63236----299 3-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300916404551084640455 บ้านควนสูงคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 3632298----26511 24-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840300926404561084640456 บ้านควนปรางคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 333866----1199 13-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300946404581084640458 บ้านปากหานคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 72306----378 5-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840300956404591084640459 บ้านห้วยทรายทองคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 3331166----1499 17-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300966404601084640460 วัดคลองฉนวนคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 373946----1319 15-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840300976404521084640452 บ้านยูงงาม
#เรียนรวมทุกชั้น .วัดคลองฉนวน
คลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 62164----226 4-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301016404821084640482 บ้านปากสายทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 142526----668 8-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301026404831084640483 บ้านลานเข้ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 52276----328 4-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301036404841084640484 บ้านวังใหญ่ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 203446353--9912 8-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301046404851084640485 บ้านหานเพชรทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 233916----1149 13-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301056404861084640486 วัดโสภณประชารามทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 62215----277 4-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301076404641084640464 วัดทุ่งหลวงทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 45315162057--40116 25-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840301086404791084640479 มหาราช ๒บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 92956643--16811 15-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301096404761084640476 บ้านนาชุมเห็ดบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301106404781084640478 บ้านห้วยมะนาวบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 1521466----1618 20-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301116404671084640467 บ้านในไร่บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 93376----469 5-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301126404681084640468 บ้านพรุแชงบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 4531046663--21512 18-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301136404691084640469 บ้านส้องเหนือบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 112496----608 8-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301146404701084640470 วัดบ้านส้องบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --1,19134----1,19134 35-ปกติประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5ขนาดใหญ่
840301156404711084640471 สามัคคีอนุสรณ์บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 6231776823--32112 27-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840301166404721084640472 บ้านส้องบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --12661966--32212 27-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840301186404771084640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217เวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 15971,15435----1,31342 31-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5ขนาดใหญ่
840301196404621084640462 บ้านหนองโสนเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 303826633--17512 15-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301206404631084640463 วัดคลองตาลเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 172526----698 9-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301216404651084640465 วัดเวียงสระเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 283836----1119 12-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301236404751084640475 บ้านไทรห้องเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 51436----487 7-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301246403621084640362 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1ไทรขึงพระแสงไทรขึง 42286----328 4-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301286403661084640366 บ้านควนสว่างวัฒนาไทรขึงพระแสงไทรขึง 72296----368 5-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301296403671084640367 บ้านบางน้ำเย็นไทรขึงพระแสงไทรขึง 363936----1299 14-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301306403691084640369 บ้านไสท้อนไทรขึงพระแสงไทรขึง 6621906----2568 32-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301316403701084640370 บ้านควนยอไทรขึงพระแสงไทรขึง 122546----668 8-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301326403711084640371 วัดสามพันไทรขึงพระแสงไทรขึง 4131106933--24412 20-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301336403721084640372 บ้านไสดงไทรขึงพระแสงไทรขึง 5721866----2438 30-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301346403751084640375 บ้านประตูพลิกไทรโสภาพระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 3521246603--21911 20-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301356403761084640376 บ้านราษฎร์พัฒนาไทรโสภาพระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 4731626----2099 23-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301366403771084640377 บ้านหมากบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 433986----1419 16-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301376403781084640378 วัดบางพาไทรโสภาพระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 232976----1208 15-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดกลาง
840301386403731084640373 บ้านเกาะน้อยบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 8231936----2759 31-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301396403741084640374 บ้านคลองโหยนบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 4731506----1979 22-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301406403791084640379 วัดบางสวรรค์บางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 73330412----37715 25-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840301416403801084640380 ปัญญาประชาอุทิศบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 6531446----2099 23-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301426403811084640381 อุดมมิตรพัฒนาบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 283786----1069 12-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301436403821084640382 บ้านหน้าเขาบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 2421276----1518 19-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301446403831084640383 บ้านห้วยแห้งบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 283786----1069 12-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301456403561084640356 บ้านบางใหญ่สาคูพระแสงอิปันสาคู 2721156663--20811 19-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301466403611084640361 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18สาคูพระแสงอิปันสาคู 513926----1439 16-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301476403681084640368 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195สาคูพระแสงอิปันสาคู 5431587----21210 21-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301486403901084640390 บ้านทุ่งหญ้าแดงสินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 302646----948 12-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301496403911084640391 บ้านบางเหรียงสินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 3121356423--20811 19-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301506403921084640392 บ้านบางใหญ่สินปุนสินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 5932007703--32913 25-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840301516403931084640393 บ้านบางรูปสินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 773250121295--45620 23-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840301526403941084640394 วัดบางกำยานสินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 282676----958 12-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301536403891084640389 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1สินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 202706----908 11-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301546403871084640387 บ้านเมรัยสินปุนพระแสงสินปุนตาปี 3021116----1418 18-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301556403881084640388 ประชาอุทิศสินปุนพระแสงสินปุนตาปี 3321096----1428 18-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301566403841084640384 บ้านควนนิยมสินปุนพระแสงสินปุนตาปี 29214971556--33315 22-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840301576403851084640385 บ้านควนมหาชัยสินปุนพระแสงสินปุนตาปี 313426----739 8-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301586403861084640386 บ้านโคกมะม่วงสินปุนพระแสงสินปุนตาปี 3821046473--18911 17-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301596403591084640359 บ้านยูงทองอิปันพระแสงอิปันสาคู 233636----869 10-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301606403601084640360 บ้านไสขรบอิปันพระแสงอิปันสาคู 1821016----1198 15-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301616403551084640355 บ้านบางหยดอิปันพระแสงอิปันสาคู 92536----628 8-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301626403571084640357 บ้านปลายสายอิปันพระแสงอิปันสาคู 52576----628 8-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301636403581084640358 บ้านย่านดินแดงอิปันพระแสงอิปันสาคู 74335612----43015 29-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840301646403541084640354 บ้านบ่อพระอิปันพระแสงอิปันสาคู 3131016----1329 15-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301656405181084640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์คลองน้อยชัยบุรีชัยบุรี 4521556----2008 25-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301666405191084640519 บ้านบางหอยคลองน้อยชัยบุรีชัยบุรี 5131236----1749 19-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301676405201084640520 บ้านปลายศอกคลองน้อยชัยบุรีชัยบุรี 3139461114--23613 18-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301686405211084640521 บ้านปลายคลองคลองน้อยชัยบุรีชัยบุรี 4831316----1799 20-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301696405231084640523 บ้านคลองพังกลางชัยบุรีชัยบุรีชัยบุรี 654247101285--44019 23-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840301706405261084640526 บ้านยวนปลาชัยบุรีชัยบุรีชัยบุรี 163406----569 6-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
840301716405251084640525 บ้านบางปานไทรทองชัยบุรีชัยบุรี 383896----1279 14-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301726405271084640527 วัดสองแพรกไทรทองชัยบุรีชัยบุรี 5431556----2099 23-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
840301736405281084640528 บ้านควนสินชัยไทรทองชัยบุรีชัยบุรี 4531116----1569 17-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
840301746405241084640524 บ้านควนสระไทรทองชัยบุรีชัยบุรี 5322419923--38614 28-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
840301756405221084640522 วัดสมัยสุวรรณสองแพรกชัยบุรีชัยบุรี 153680324----95630 32-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5ขนาดใหญ่