สพป.สฎ.3.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
840300016403101084640310 บ้านคลองปราบคลองปราบบ้านนาสารนาสาร 142396----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300046402911084640291 บ้านควนพรุพีควนศรีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 313796----110912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300056402921084640292 บ้านควนมหาชัยควนศรีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 173446----6197-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300066402931084640293 บ้านควนเนียงพรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 423956----137915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300086402981084640298 วัดควนศรีควนศรีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 173586----7598-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300096403151084640315 ควนสุบรรณควนสุบรรณบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 6031546----214924-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840300126403211084640321 วัดไทรโพธิ์งามควนสุบรรณบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 313566----87910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300136403011084640301 บ้านทุ่งตำเสาท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 273606----87910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300146403021084640302 บ้านนาควนท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 4331036----146916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300156403051084640305 บ้านยูงงามท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี --326----3265-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300166403061084640306 วัดท่าเจริญท่าชีบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 162846----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300176403241084640324 บ้านทุ่งในไร่ทุ่งเตาบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 192546----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300186403251084640325 บ้านไร่เหนือทุ่งเตาบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 273676----94910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300196403291084640329 วัดวิเวการามทุ่งเตาบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 313856693--1851215-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840300206403281084640328 บ้านห้วยตอทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 213446----6597-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300216403261084640326 บ้านไสดงทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ --466----4668-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300226403271084640327 บ้านห้วยชันทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 123356----4795-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300236403221084640322 บ้านขุนราษฎร์ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 273416----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300246403231084640323 บ้านควนกองเมืองทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 92396----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300266403081084640308 นาสารนาสารบ้านนาสารนาสาร 1706531152569--9573032-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
840300276403071084640307 วัดน้ำพุน้ำพุบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 4631736----219924-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840300306402991084640299 บ้านควนใหม่น้ำพุบ้านนาสารน้ำพุท่าชี 333776363--1461212-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840300316402951084640295 บ้านช่องช้างพรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 3531106573--2021217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300326402961084640296 บ้านห้วยล่วงพรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 82446----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300336402971084640297 ราชประชานุเคราะห์ 12พรุพีบ้านนาสารพรุพีควนศรี 4431636503--2571221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300346403091084640309 บ้านกอบแกบเพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารนาสาร 253516----7698-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300356403141084640314 บ้านเหมืองทวดเพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารนาสาร 422986----140818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300366403111084640311 บ้านวังหินเพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารนาสาร 332946----127816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300376403171084640317 บ้านเขาน้อยลำพูนบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 2921026----131816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300386403181084640318 บ้านคลองหาเหนือลำพูนบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 102446----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300396403191084640319 บ้านปลายน้ำลำพูนบ้านนาสารจตุสัมพันธ์ 2821396603--2271121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300406405141084640514 ทรัพย์ทวีทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 242666273--1171111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300416405151084640515 วัดควนท่าแร่ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 252756----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300436405171084640517 วัดอินทการามท่าเรือบ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 3221276----159820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300446405121084640512 บ้านปากด่านท่าเรือบ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300456405111084640511 บ้านคลองยานาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 232566----79810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300466405071084640507 บ้านหนองหญ้าปล้องนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 3831086573--2031217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300476405081084640508 บ้านหนองเรียนนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 3731406----177920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300486405031084640503 บ้านดอนงามนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 363726----108912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300496405041084640504 บ้านทรายทองนาใต้บ้านนาเดิมบ้านนาบวรวิทย์ 273696----96911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300506405051084640505 บ้านธารอารีบ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 243576----8199-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300526405091084640509 บ้านห้วยห้างบ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 262836----109814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300536405101084640510 บ้านห้วยใหญ่บ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 82386----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300546405131084640513 บ้านสวยศรีบ้านนาบ้านนาเดิมบ้านนา-ทรัพย์ทวี 273796----106912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300566401701084640170 บ้านเขาตอกเขาตอกเคียนซาเคียนซาเขาตอก 353766----111912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300576401711084640171 บ้านคลองจันเขาตอกเคียนซาเคียนซาเขาตอก 223726343--1281211-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840300586401721084640172 บ้านทุ่งจูดเขาตอกเคียนซาเคียนซาเขาตอก 123496----6197-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300596401731084640173 บ้านสี่แยกสามัคคีเขาตอกเคียนซาเคียนซาเขาตอก 183496----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300606401521084640152 บ้านบางประสามัคคีเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 143536----6797-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300616401551084640155 วัดดอนพยอมเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 163666----8299-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300626401561084640156 วัดเพ็งประดิษฐารามเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก --51818----5181829-ปกติประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
840300636401571084640157 ศึกษาประชาคมเคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 253306----5596-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300646401581084640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130เคียนซาเคียนซาเคียนซาเขาตอก 253996----124914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300656401741084640174 จิตประชาราษฎร์บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 36321512----2511517-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840300666401751084640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 263596----8599-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300676401761084640176 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 3631536653--2541221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300686401771084640177 บ้านเขารักษ์บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 473856----132915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300696401781084640178 บ้านเขาสามยอดบ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 65320011----2651419-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840300706401791084640179 บ้านทับใหม่บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 5632516743--3811232-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840300716401801084640180 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1บ้านเสด็จเคียนซาใต้ร่มเย็น 2721096493--1851117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840300726401681084640168 บ้านไร่ยาวพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 5431978----2511123-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840300736401621084640162 บ้านบางดีพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 253586----8399-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300746401631084640163 บ้านพรหมรังสิตพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 223596----8199-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300756401641084640164 บ้านสี่แยกคลองศิลาพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 3731306553--2221219-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300766401651084640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์พ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 183356----5396-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300776401591084640159 บ้านคลองโรพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 2631076433--1761215-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840300786401601084640160 บ้านควนคีรีวงศ์พ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 153666----8199-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300796401611084640161 บ้านควนสามัคคีพ่วงพรมครเคียนซาพ่วงอรัญ 2531416----166918-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300806401531084640153 บ้านบางใหญ่สามัคคีอรัญคามวารีเคียนซาพ่วงอรัญ 182686----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300816401541084640154 บ้านห้วยมุดอรัญคามวารีเคียนซาพ่วงอรัญ 363756443--1551213-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840300826401661084640166 มิตรประชาราษฎร์อรัญคามวารีเคียนซาพ่วงอรัญ 283516----7999-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300836401671084640167 วัดอรัญคามวารีอรัญคามวารีเคียนซาพ่วงอรัญ 2421026363--1621115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840300846404471084640447 บ้านเขานิพันธ์เขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ 112456----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300856404481084640448 บ้านเขาปูนเขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ --1336863--219924-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840300876404501084640450 บ้านควนกลางเขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ --706----70612-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300896404661084640466 บ้านกลางเขานิพันธ์เวียงสระฉนวนนิพันธ์ ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300906404541084640454 บ้านคลองกาคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 63236----2993-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300916404551084640455 บ้านควนสูงคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 3632298----2651124-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840300926404561084640456 บ้านควนปรางคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 333866----119913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300946404581084640458 บ้านปากหานคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 72306----3785-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840300956404591084640459 บ้านห้วยทรายทองคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 3331166----149917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300966404601084640460 วัดคลองฉนวนคลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 373946----131915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840300976404521084640452 บ้านยูงงาม
#เรียนรวมทุกชั้น วัดคลองฉนวน
คลองฉนวนเวียงสระฉนวนนิพันธ์ 62164----2264-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301016404821084640482 บ้านปากสายทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 142526----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301026404831084640483 บ้านลานเข้ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 52276----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301036404841084640484 บ้านวังใหญ่ทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 203446353--99128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301046404851084640485 บ้านหานเพชรทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 233916----114913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301056404861084640486 วัดโสภณประชารามทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 62215----2774-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301076404641084640464 วัดทุ่งหลวงทุ่งหลวงเวียงสระเวียงหลวง 45315162057--4011625-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301086404791084640479 มหาราช ๒บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 92956643--1681115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840301096404761084640476 บ้านนาชุมเห็ด
#เรียนรวมทุกชั้น วัดบ้านส้อง
บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง ------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301106404781084640478 บ้านห้วยมะนาวบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 1521466----161820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301116404671084640467 บ้านในไร่บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 93376----4695-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301126404681084640468 บ้านพรุแชงบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 4531046663--2151218-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840301136404691084640469 บ้านส้องเหนือบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 112496----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301146404701084640470 วัดบ้านส้องบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --1,19134----1,1913435-ปกติประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
840301156404711084640471 สามัคคีอนุสรณ์บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง 6231776823--3211227-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301166404721084640472 บ้านส้องบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง --12661966--3221227-ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301186404771084640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217เวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 15971,15435----1,3134231-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
840301196404621084640462 บ้านหนองโสนเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 303826633--1751215-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840301206404631084640463 วัดคลองตาลเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 172526----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301216404651084640465 วัดเวียงสระเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 283836----111912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301236404751084640475 บ้านไทรห้องเวียงสระเวียงสระเวียงหลวง 51436----4877-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301246403621084640362 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1ไทรขึงพระแสงไทรขึง 42286----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301286403661084640366 บ้านควนสว่างวัฒนาไทรขึงพระแสงไทรขึง 72296----3685-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301296403671084640367 บ้านบางน้ำเย็นไทรขึงพระแสงไทรขึง 363936----129914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301306403691084640369 บ้านไสท้อนไทรขึงพระแสงไทรขึง 6621906----256832-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840301316403701084640370 บ้านควนยอไทรขึงพระแสงไทรขึง 122546----6688-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301326403711084640371 วัดสามพันไทรขึงพระแสงไทรขึง 4131106933--2441220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840301336403721084640372 บ้านไสดงไทรขึงพระแสงไทรขึง 5721866----243830-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840301346403751084640375 บ้านประตูพลิกไทรโสภาพระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 3521246603--2191120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840301356403761084640376 บ้านราษฎร์พัฒนาไทรโสภาพระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 4731626----209923-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840301366403771084640377 บ้านหมากบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 433986----141916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301376403781084640378 วัดบางพาไทรโสภาพระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 232976----120815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301386403731084640373 บ้านเกาะน้อยบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 8231936----275931-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840301396403741084640374 บ้านคลองโหยนบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 4731506----197922-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301406403791084640379 วัดบางสวรรค์บางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 73330412----3771525-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
840301416403801084640380 ปัญญาประชาอุทิศบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 6531446----209923-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840301426403811084640381 อุดมมิตรพัฒนาบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 283786----106912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301436403821084640382 บ้านหน้าเขาบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 2421276----151819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301446403831084640383 บ้านห้วยแห้งบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์ไทรโสภา 283786----106912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301456403561084640356 บ้านบางใหญ่สาคูพระแสงอิปันสาคู 2721156663--2081119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840301466403611084640361 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18สาคูพระแสงอิปันสาคู 513926----143916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301476403681084640368 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195สาคูพระแสงอิปันสาคู 5431587----2121021-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840301486403901084640390 บ้านทุ่งหญ้าแดงสินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 302646----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301496403911084640391 บ้านบางเหรียงสินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 3121356423--2081119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840301506403921084640392 บ้านบางใหญ่สินปุนสินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 5932007703--3291325-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301516403931084640393 บ้านบางรูปสินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 773250121295--4562023-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301526403941084640394 วัดบางกำยานสินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 282676----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301536403891084640389 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1สินเจริญพระแสงสินปุนตาปี 202706----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301546403871084640387 บ้านเมรัยสินปุนพระแสงสินปุนตาปี 3021116----141818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301556403881084640388 ประชาอุทิศสินปุนพระแสงสินปุนตาปี 3321096----142818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301566403841084640384 บ้านควนนิยมสินปุนพระแสงสินปุนตาปี 29214971556--3331522-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301576403851084640385 บ้านควนมหาชัยสินปุนพระแสงสินปุนตาปี 313426----7398-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301586403861084640386 บ้านโคกมะม่วงสินปุนพระแสงสินปุนตาปี 3821046473--1891117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
840301596403591084640359 บ้านยูงทองอิปันพระแสงอิปันสาคู 233636----86910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301606403601084640360 บ้านไสขรบอิปันพระแสงอิปันสาคู 1821016----119815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301616403551084640355 บ้านบางหยดอิปันพระแสงอิปันสาคู 92536----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301626403571084640357 บ้านปลายสายอิปันพระแสงอิปันสาคู 52576----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301636403581084640358 บ้านย่านดินแดงอิปันพระแสงอิปันสาคู 74335612----4301529-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
840301646403541084640354 บ้านบ่อพระอิปันพระแสงอิปันสาคู 3131016----132915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301656405181084640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์คลองน้อยชัยบุรีชัยบุรี 4521556----200825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301666405191084640519 บ้านบางหอยคลองน้อยชัยบุรีชัยบุรี 5131236----174919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301676405201084640520 บ้านปลายศอกคลองน้อยชัยบุรีชัยบุรี 3139461114--2361318-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
840301686405211084640521 บ้านปลายคลองคลองน้อยชัยบุรีชัยบุรี 4831316----179920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301696405231084640523 บ้านคลองพังกลางชัยบุรีชัยบุรีชัยบุรี 654247101285--4401923-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301706405261084640526 บ้านยวนปลาชัยบุรีชัยบุรีชัยบุรี 163406----5696-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
840301716405251084640525 บ้านบางปานไทรทองชัยบุรีชัยบุรี 383896----127914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301726405271084640527 วัดสองแพรกไทรทองชัยบุรีชัยบุรี 5431556----209923-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
840301736405281084640528 บ้านควนสินชัยไทรทองชัยบุรีชัยบุรี 4531116----156917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
840301746405241084640524 บ้านควนสระไทรทองชัยบุรีชัยบุรี 5322419923--3861428-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
840301756405221084640522 วัดสมัยสุวรรณสองแพรกชัยบุรีชัยบุรี 153680324----9563032-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5