สพป.สฎ.3. อำเภอ ������������������������


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด