โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนวิถีพุทธ
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2556840300016403101084640310 บ้านคลองปราบ คลองปราบบ้านนาสาร
2556840300066402931084640293 บ้านควนเนียง พรุพีบ้านนาสาร
2556840300126403211084640321 วัดไทรโพธิ์งาม ควนสุบรรณบ้านนาสาร
2556840300136403011084640301 บ้านทุ่งตำเสา ท่าชีบ้านนาสาร
2556840300146403021084640302 บ้านนาควน ท่าชีบ้านนาสาร
2556840300176403241084640324 บ้านทุ่งในไร่ ทุ่งเตาบ้านนาสาร
2556840300186403251084640325 บ้านไร่เหนือ ทุ่งเตาบ้านนาสาร
2556840300196403291084640329 วัดวิเวการาม ทุ่งเตาบ้านนาสาร
2556840300236403221084640322 บ้านขุนราษฎร์ ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2556840300266403081084640308 นาสาร นาสารบ้านนาสาร
2556840300306402991084640299 บ้านควนใหม่ น้ำพุบ้านนาสาร
2556840300326402961084640296 บ้านห้วยล่วง พรุพีบ้านนาสาร
2556840300346403091084640309 บ้านกอบแกบ เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
2556840300466405071084640507 บ้านหนองหญ้าปล้อง นาใต้บ้านนาเดิม
2556840300496405041084640504 บ้านทรายทอง นาใต้บ้านนาเดิม
2556840300526405091084640509 บ้านห้วยห้าง บ้านนาบ้านนาเดิม
2556840300576401711084640171 บ้านคลองจัน เขาตอกเคียนซา
2556840300586401721084640172 บ้านทุ่งจูด เขาตอกเคียนซา
2556840300596401731084640173 บ้านสี่แยกสามัคคี เขาตอกเคียนซา
2556840300636401571084640157 ศึกษาประชาคม เคียนซาเคียนซา
2556840300796401611084640161 บ้านควนสามัคคี พ่วงพรมครเคียนซา
2556840300956404591084640459 บ้านห้วยทรายทอง คลองฉนวนเวียงสระ
2556840300966404601084640460 วัดคลองฉนวน คลองฉนวนเวียงสระ
2556840301016404821084640482 บ้านปากสาย ทุ่งหลวงเวียงสระ
2556840301026404831084640483 บ้านลานเข้ ทุ่งหลวงเวียงสระ
2556840301036404841084640484 บ้านวังใหญ่ ทุ่งหลวงเวียงสระ
2556840301046404851084640485 บ้านหานเพชร ทุ่งหลวงเวียงสระ
2556840301076404641084640464 วัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวงเวียงสระ
2556840301086404791084640479 มหาราช ๒ บ้านส้องเวียงสระ
2556840301106404781084640478 บ้านห้วยมะนาว บ้านส้องเวียงสระ
2556840301216404651084640465 วัดเวียงสระ เวียงสระเวียงสระ
2556840301306403691084640369 บ้านไสท้อน ไทรขึงพระแสง
2556840301316403701084640370 บ้านควนยอ ไทรขึงพระแสง
2556840301326403711084640371 วัดสามพัน ไทรขึงพระแสง
2556840301376403781084640378 วัดบางพา ไทรโสภาพระแสง
2556840301386403731084640373 บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์พระแสง
2556840301396403741084640374 บ้านคลองโหยน บางสวรรค์พระแสง
2556840301416403801084640380 ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์พระแสง
2556840301446403831084640383 บ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์พระแสง
2556840301466403611084640361 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 สาคูพระแสง
2556840301476403681084640368 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สาคูพระแสง
2556840301486403901084640390 บ้านทุ่งหญ้าแดง สินเจริญพระแสง
2556840301506403921084640392 บ้านบางใหญ่สินปุน สินเจริญพระแสง
2556840301516403931084640393 บ้านบางรูป สินเจริญพระแสง
2556840301536403891084640389 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สินเจริญพระแสง
2556840301556403881084640388 ประชาอุทิศ สินปุนพระแสง
2556840301586403861084640386 บ้านโคกมะม่วง สินปุนพระแสง
2556840301616403551084640355 บ้านบางหยด อิปันพระแสง
2556840301656405181084640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ คลองน้อยชัยบุรี
2556840301676405201084640520 บ้านปลายศอก คลองน้อยชัยบุรี
2556840301696405231084640523 บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรีชัยบุรี
2556840301706405261084640526 บ้านยวนปลา ชัยบุรีชัยบุรี
2556840301726405271084640527 วัดสองแพรก ไทรทองชัยบุรี
2556840301736405281084640528 บ้านควนสินชัย ไทรทองชัยบุรี
2556840301756405221084640522 วัดสมัยสุวรรณ สองแพรกชัยบุรี
2557840300096403151084640315 ควนสุบรรณ ควนสุบรรณบ้านนาสาร
2557840300216403261084640326 บ้านไสดง ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2557840300246403231084640323 บ้านควนกองเมือง ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2557840300316402951084640295 บ้านช่องช้าง พรุพีบ้านนาสาร
2557840300566401701084640170 บ้านเขาตอก เขาตอกเคียนซา
2557840300836401671084640167 วัดอรัญคามวารี อรัญคามวารีเคียนซา
2557840301166404721084640472 บ้านส้อง บ้านส้องเวียงสระ
2557840301206404631084640463 วัดคลองตาล เวียงสระเวียงสระ
2557840301546403871084640387 บ้านเมรัย สินปุนพระแสง
2557840301746405241084640524 บ้านควนสระ ไทรทองชัยบุรี
2558840300046402911084640291 บ้านควนพรุพี ควนศรีบ้านนาสาร
2558840300056402921084640292 บ้านควนมหาชัย ควนศรีบ้านนาสาร
2558840300086402981084640298 วัดควนศรี ควนศรีบ้านนาสาร
2558840300156403051084640305 บ้านยูงงาม ท่าชีบ้านนาสาร
2558840300166403061084640306 วัดท่าเจริญ ท่าชีบ้านนาสาร
2558840300206403281084640328 บ้านห้วยตอ ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2558840300226403271084640327 บ้านห้วยชัน ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2558840300276403071084640307 วัดน้ำพุ น้ำพุบ้านนาสาร
2558840300336402971084640297 ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพีบ้านนาสาร
2558840300356403141084640314 บ้านเหมืองทวด เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
2558840300366403111084640311 บ้านวังหิน เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
2558840300376403171084640317 บ้านเขาน้อย ลำพูนบ้านนาสาร
2558840300386403181084640318 บ้านคลองหาเหนือ ลำพูนบ้านนาสาร
2558840300396403191084640319 บ้านปลายน้ำ ลำพูนบ้านนาสาร
2558840300416405151084640515 วัดควนท่าแร่ ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิม
2558840300436405171084640517 วัดอินทการาม ท่าเรือบ้านนาเดิม
2558840300456405111084640511 บ้านคลองยา นาใต้บ้านนาเดิม
2558840300486405031084640503 บ้านดอนงาม นาใต้บ้านนาเดิม
2558840300536405101084640510 บ้านห้วยใหญ่ บ้านนาบ้านนาเดิม
2558840300546405131084640513 บ้านสวยศรี บ้านนาบ้านนาเดิม
2558840300606401521084640152 บ้านบางประสามัคคี เคียนซาเคียนซา
2558840300616401551084640155 วัดดอนพยอม เคียนซาเคียนซา
2558840300626401561084640156 วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซาเคียนซา
2558840300646401581084640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 เคียนซาเคียนซา
2558840300656401741084640174 จิตประชาราษฎร์ บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300676401761084640176 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300686401771084640177 บ้านเขารักษ์ บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300696401781084640178 บ้านเขาสามยอด บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300706401791084640179 บ้านทับใหม่ บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300716401801084640180 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300726401681084640168 บ้านไร่ยาว พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300736401621084640162 บ้านบางดี พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300746401631084640163 บ้านพรหมรังสิต พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300756401641084640164 บ้านสี่แยกคลองศิลา พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300766401651084640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์ พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300786401601084640160 บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300806401531084640153 บ้านบางใหญ่สามัคคี อรัญคามวารีเคียนซา
2558840300816401541084640154 บ้านห้วยมุด อรัญคามวารีเคียนซา
2558840300826401661084640166 มิตรประชาราษฎร์ อรัญคามวารีเคียนซา
2558840300846404471084640447 บ้านเขานิพันธ์ เขานิพันธ์เวียงสระ
2558840300856404481084640448 บ้านเขาปูน เขานิพันธ์เวียงสระ
2558840300876404501084640450 บ้านควนกลาง เขานิพันธ์เวียงสระ
2558840300906404541084640454 บ้านคลองกา คลองฉนวนเวียงสระ
2558840300916404551084640455 บ้านควนสูง คลองฉนวนเวียงสระ
2558840300946404581084640458 บ้านปากหาน คลองฉนวนเวียงสระ
2558840301056404861084640486 วัดโสภณประชาราม ทุ่งหลวงเวียงสระ
2558840301116404671084640467 บ้านในไร่ บ้านส้องเวียงสระ
2558840301126404681084640468 บ้านพรุแชง บ้านส้องเวียงสระ
2558840301156404711084640471 สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้องเวียงสระ
2558840301186404771084640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เวียงสระเวียงสระ
2558840301196404621084640462 บ้านหนองโสน เวียงสระเวียงสระ
2558840301236404751084640475 บ้านไทรห้อง เวียงสระเวียงสระ
2558840301246403621084640362 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 ไทรขึงพระแสง
2558840301286403661084640366 บ้านควนสว่างวัฒนา ไทรขึงพระแสง
2558840301336403721084640372 บ้านไสดง ไทรขึงพระแสง
2558840301346403751084640375 บ้านประตูพลิก ไทรโสภาพระแสง
2558840301356403761084640376 บ้านราษฎร์พัฒนา ไทรโสภาพระแสง
2558840301366403771084640377 บ้านหมาก บางสวรรค์พระแสง
2558840301406403791084640379 วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์พระแสง
2558840301426403811084640381 อุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์พระแสง
2558840301436403821084640382 บ้านหน้าเขา บางสวรรค์พระแสง
2558840301496403911084640391 บ้านบางเหรียง สินเจริญพระแสง
2558840301526403941084640394 วัดบางกำยาน สินเจริญพระแสง
2558840301596403591084640359 บ้านยูงทอง อิปันพระแสง
2558840301606403601084640360 บ้านไสขรบ อิปันพระแสง
2558840301626403571084640357 บ้านปลายสาย อิปันพระแสง
2558840301636403581084640358 บ้านย่านดินแดง อิปันพระแสง
2558840301646403541084640354 บ้านบ่อพระ อิปันพระแสง
2558840301666405191084640519 บ้านบางหอย คลองน้อยชัยบุรี
2558840301686405211084640521 บ้านปลายคลอง คลองน้อยชัยบุรี
2558840301716405251084640525 บ้านบางปาน ไทรทองชัยบุรี
2559840300406405141084640514 ทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิม
2559840300506405051084640505 บ้านธารอารี บ้านนาบ้านนาเดิม
2559840300666401751084640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ บ้านเสด็จเคียนซา
2559840300776401591084640159 บ้านคลองโร พ่วงพรมครเคียนซา
2559840300926404561084640456 บ้านควนปราง คลองฉนวนเวียงสระ
2559840301136404691084640469 บ้านส้องเหนือ บ้านส้องเวียงสระ
2559840301146404701084640470 วัดบ้านส้อง บ้านส้องเวียงสระ
2559840301456403561084640356 บ้านบางใหญ่ สาคูพระแสง
2561840300476405081084640508 บ้านหนองเรียน นาใต้บ้านนาเดิม
2561840301296403671084640367 บ้านบางน้ำเย็น ไทรขึงพระแสง