โรงเรียนโครงการพิเศษ
Connext ED
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2566840300066402931084640293 บ้านควนเนียง พรุพีบ้านนาสาร
2566840300096403151084640315 ควนสุบรรณ ควนสุบรรณบ้านนาสาร
2566840300146403021084640302 บ้านนาควน ท่าชีบ้านนาสาร
2566840300196403291084640329 วัดวิเวการาม ทุ่งเตาบ้านนาสาร
2566840300306402991084640299 บ้านควนใหม่ น้ำพุบ้านนาสาร
2566840300316402951084640295 บ้านช่องช้าง พรุพีบ้านนาสาร
2566840300406405141084640514 ทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิม
2566840300446405121084640512 บ้านปากด่าน ท่าเรือบ้านนาเดิม
2566840300536405101084640510 บ้านห้วยใหญ่ บ้านนาบ้านนาเดิม
2566840300646401581084640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 เคียนซาเคียนซา
2566840300706401791084640179 บ้านทับใหม่ บ้านเสด็จเคียนซา
2566840300776401591084640159 บ้านคลองโร พ่วงพรมครเคียนซา
2566840300836401671084640167 วัดอรัญคามวารี อรัญคามวารีเคียนซา
2566840300916404551084640455 บ้านควนสูง คลองฉนวนเวียงสระ
2566840301126404681084640468 บ้านพรุแชง บ้านส้องเวียงสระ
2566840301196404621084640462 บ้านหนองโสน เวียงสระเวียงสระ
2566840301346403751084640375 บ้านประตูพลิก ไทรโสภาพระแสง
2566840301566403841084640384 บ้านควนนิยม สินปุนพระแสง
2566840301646403541084640354 บ้านบ่อพระ อิปันพระแสง
2566840301716405251084640525 บ้านบางปาน ไทรทองชัยบุรี
2566840301756405221084640522 วัดสมัยสุวรรณ สองแพรกชัยบุรี