โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2566840300016403101084640310 บ้านคลองปราบ คลองปราบบ้านนาสาร
2566840300046402911084640291 บ้านควนพรุพี ควนศรีบ้านนาสาร
2566840300096403151084640315 ควนสุบรรณ ควนสุบรรณบ้านนาสาร
2566840300146403021084640302 บ้านนาควน ท่าชีบ้านนาสาร
2566840300196403291084640329 วัดวิเวการาม ทุ่งเตาบ้านนาสาร
2566840300206403281084640328 บ้านห้วยตอ ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2566840300266403081084640308 นาสาร นาสารบ้านนาสาร
2566840300276403071084640307 วัดน้ำพุ น้ำพุบ้านนาสาร
2566840300336402971084640297 ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพีบ้านนาสาร
2566840300366403111084640311 บ้านวังหิน เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
2566840300396403191084640319 บ้านปลายน้ำ ลำพูนบ้านนาสาร
2566840300406405141084640514 ทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิม
2566840300436405171084640517 วัดอินทการาม ท่าเรือบ้านนาเดิม
2566840300476405081084640508 บ้านหนองเรียน นาใต้บ้านนาเดิม
2566840300506405051084640505 บ้านธารอารี บ้านนาบ้านนาเดิม
2566840300576401711084640171 บ้านคลองจัน เขาตอกเคียนซา
2566840300646401581084640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 เคียนซาเคียนซา
2566840300706401791084640179 บ้านทับใหม่ บ้านเสด็จเคียนซา
2566840300796401611084640161 บ้านควนสามัคคี พ่วงพรมครเคียนซา
2566840300836401671084640167 วัดอรัญคามวารี อรัญคามวารีเคียนซา
2566840300856404481084640448 บ้านเขาปูน เขานิพันธ์เวียงสระ
2566840300966404601084640460 วัดคลองฉนวน คลองฉนวนเวียงสระ
2566840301076404641084640464 วัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวงเวียงสระ
2566840301146404701084640470 วัดบ้านส้อง บ้านส้องเวียงสระ
2566840301186404771084640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เวียงสระเวียงสระ
2566840301306403691084640369 บ้านไสท้อน ไทรขึงพระแสง
2566840301346403751084640375 บ้านประตูพลิก ไทรโสภาพระแสง
2566840301406403791084640379 วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์พระแสง
2566840301476403681084640368 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สาคูพระแสง
2566840301516403931084640393 บ้านบางรูป สินเจริญพระแสง
2566840301566403841084640384 บ้านควนนิยม สินปุนพระแสง
2566840301636403581084640358 บ้านย่านดินแดง อิปันพระแสง
2566840301676405201084640520 บ้านปลายศอก คลองน้อยชัยบุรี
2566840301696405231084640523 บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรีชัยบุรี
2566840301716405251084640525 บ้านบางปาน ไทรทองชัยบุรี
2566840301756405221084640522 วัดสมัยสุวรรณ สองแพรกชัยบุรี