โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนวิถีพุทธ (2559)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2559840300406405141084640514 ทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิม
2559840300506405051084640505 บ้านธารอารี บ้านนาบ้านนาเดิม
2559840300666401751084640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ บ้านเสด็จเคียนซา
2559840300776401591084640159 บ้านคลองโร พ่วงพรมครเคียนซา
2559840300926404561084640456 บ้านควนปราง คลองฉนวนเวียงสระ
2559840301136404691084640469 บ้านส้องเหนือ บ้านส้องเวียงสระ
2559840301146404701084640470 วัดบ้านส้อง บ้านส้องเวียงสระ
2559840301456403561084640356 บ้านบางใหญ่ สาคูพระแสง