โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนวิถีพุทธ (2558)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2558840300046402911084640291 บ้านควนพรุพี ควนศรีบ้านนาสาร
2558840300056402921084640292 บ้านควนมหาชัย ควนศรีบ้านนาสาร
2558840300086402981084640298 วัดควนศรี ควนศรีบ้านนาสาร
2558840300156403051084640305 บ้านยูงงาม ท่าชีบ้านนาสาร
2558840300166403061084640306 วัดท่าเจริญ ท่าชีบ้านนาสาร
2558840300206403281084640328 บ้านห้วยตอ ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2558840300226403271084640327 บ้านห้วยชัน ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2558840300276403071084640307 วัดน้ำพุ น้ำพุบ้านนาสาร
2558840300336402971084640297 ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพีบ้านนาสาร
2558840300356403141084640314 บ้านเหมืองทวด เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
2558840300366403111084640311 บ้านวังหิน เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
2558840300376403171084640317 บ้านเขาน้อย ลำพูนบ้านนาสาร
2558840300386403181084640318 บ้านคลองหาเหนือ ลำพูนบ้านนาสาร
2558840300396403191084640319 บ้านปลายน้ำ ลำพูนบ้านนาสาร
2558840300416405151084640515 วัดควนท่าแร่ ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิม
2558840300436405171084640517 วัดอินทการาม ท่าเรือบ้านนาเดิม
2558840300456405111084640511 บ้านคลองยา นาใต้บ้านนาเดิม
2558840300486405031084640503 บ้านดอนงาม นาใต้บ้านนาเดิม
2558840300536405101084640510 บ้านห้วยใหญ่ บ้านนาบ้านนาเดิม
2558840300546405131084640513 บ้านสวยศรี บ้านนาบ้านนาเดิม
2558840300606401521084640152 บ้านบางประสามัคคี เคียนซาเคียนซา
2558840300616401551084640155 วัดดอนพยอม เคียนซาเคียนซา
2558840300626401561084640156 วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซาเคียนซา
2558840300646401581084640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 เคียนซาเคียนซา
2558840300656401741084640174 จิตประชาราษฎร์ บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300676401761084640176 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300686401771084640177 บ้านเขารักษ์ บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300696401781084640178 บ้านเขาสามยอด บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300706401791084640179 บ้านทับใหม่ บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300716401801084640180 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 บ้านเสด็จเคียนซา
2558840300726401681084640168 บ้านไร่ยาว พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300736401621084640162 บ้านบางดี พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300746401631084640163 บ้านพรหมรังสิต พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300756401641084640164 บ้านสี่แยกคลองศิลา พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300766401651084640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์ พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300786401601084640160 บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงพรมครเคียนซา
2558840300806401531084640153 บ้านบางใหญ่สามัคคี อรัญคามวารีเคียนซา
2558840300816401541084640154 บ้านห้วยมุด อรัญคามวารีเคียนซา
2558840300826401661084640166 มิตรประชาราษฎร์ อรัญคามวารีเคียนซา
2558840300846404471084640447 บ้านเขานิพันธ์ เขานิพันธ์เวียงสระ
2558840300856404481084640448 บ้านเขาปูน เขานิพันธ์เวียงสระ
2558840300876404501084640450 บ้านควนกลาง เขานิพันธ์เวียงสระ
2558840300906404541084640454 บ้านคลองกา คลองฉนวนเวียงสระ
2558840300916404551084640455 บ้านควนสูง คลองฉนวนเวียงสระ
2558840300946404581084640458 บ้านปากหาน คลองฉนวนเวียงสระ
2558840301056404861084640486 วัดโสภณประชาราม ทุ่งหลวงเวียงสระ
2558840301116404671084640467 บ้านในไร่ บ้านส้องเวียงสระ
2558840301126404681084640468 บ้านพรุแชง บ้านส้องเวียงสระ
2558840301156404711084640471 สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้องเวียงสระ
2558840301186404771084640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เวียงสระเวียงสระ
2558840301196404621084640462 บ้านหนองโสน เวียงสระเวียงสระ
2558840301236404751084640475 บ้านไทรห้อง เวียงสระเวียงสระ
2558840301246403621084640362 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 ไทรขึงพระแสง
2558840301286403661084640366 บ้านควนสว่างวัฒนา ไทรขึงพระแสง
2558840301336403721084640372 บ้านไสดง ไทรขึงพระแสง
2558840301346403751084640375 บ้านประตูพลิก ไทรโสภาพระแสง
2558840301356403761084640376 บ้านราษฎร์พัฒนา ไทรโสภาพระแสง
2558840301366403771084640377 บ้านหมาก บางสวรรค์พระแสง
2558840301406403791084640379 วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์พระแสง
2558840301426403811084640381 อุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์พระแสง
2558840301436403821084640382 บ้านหน้าเขา บางสวรรค์พระแสง
2558840301496403911084640391 บ้านบางเหรียง สินเจริญพระแสง
2558840301526403941084640394 วัดบางกำยาน สินเจริญพระแสง
2558840301596403591084640359 บ้านยูงทอง อิปันพระแสง
2558840301606403601084640360 บ้านไสขรบ อิปันพระแสง
2558840301626403571084640357 บ้านปลายสาย อิปันพระแสง
2558840301636403581084640358 บ้านย่านดินแดง อิปันพระแสง
2558840301646403541084640354 บ้านบ่อพระ อิปันพระแสง
2558840301666405191084640519 บ้านบางหอย คลองน้อยชัยบุรี
2558840301686405211084640521 บ้านปลายคลอง คลองน้อยชัยบุรี
2558840301716405251084640525 บ้านบางปาน ไทรทองชัยบุรี