โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนวิถีพุทธ (2557)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2557840300096403151084640315 ควนสุบรรณ ควนสุบรรณบ้านนาสาร
2557840300216403261084640326 บ้านไสดง ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2557840300246403231084640323 บ้านควนกองเมือง ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2557840300316402951084640295 บ้านช่องช้าง พรุพีบ้านนาสาร
2557840300566401701084640170 บ้านเขาตอก เขาตอกเคียนซา
2557840300836401671084640167 วัดอรัญคามวารี อรัญคามวารีเคียนซา
2557840301166404721084640472 บ้านส้อง บ้านส้องเวียงสระ
2557840301206404631084640463 วัดคลองตาล เวียงสระเวียงสระ
2557840301546403871084640387 บ้านเมรัย สินปุนพระแสง
2557840301746405241084640524 บ้านควนสระ ไทรทองชัยบุรี