โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนวิถีพุทธ (2556)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2556840300016403101084640310 บ้านคลองปราบ คลองปราบบ้านนาสาร
2556840300066402931084640293 บ้านควนเนียง พรุพีบ้านนาสาร
2556840300126403211084640321 วัดไทรโพธิ์งาม ควนสุบรรณบ้านนาสาร
2556840300136403011084640301 บ้านทุ่งตำเสา ท่าชีบ้านนาสาร
2556840300146403021084640302 บ้านนาควน ท่าชีบ้านนาสาร
2556840300176403241084640324 บ้านทุ่งในไร่ ทุ่งเตาบ้านนาสาร
2556840300186403251084640325 บ้านไร่เหนือ ทุ่งเตาบ้านนาสาร
2556840300196403291084640329 วัดวิเวการาม ทุ่งเตาบ้านนาสาร
2556840300236403221084640322 บ้านขุนราษฎร์ ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2556840300266403081084640308 นาสาร นาสารบ้านนาสาร
2556840300306402991084640299 บ้านควนใหม่ น้ำพุบ้านนาสาร
2556840300326402961084640296 บ้านห้วยล่วง พรุพีบ้านนาสาร
2556840300346403091084640309 บ้านกอบแกบ เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
2556840300466405071084640507 บ้านหนองหญ้าปล้อง นาใต้บ้านนาเดิม
2556840300496405041084640504 บ้านทรายทอง นาใต้บ้านนาเดิม
2556840300526405091084640509 บ้านห้วยห้าง บ้านนาบ้านนาเดิม
2556840300576401711084640171 บ้านคลองจัน เขาตอกเคียนซา
2556840300586401721084640172 บ้านทุ่งจูด เขาตอกเคียนซา
2556840300596401731084640173 บ้านสี่แยกสามัคคี เขาตอกเคียนซา
2556840300636401571084640157 ศึกษาประชาคม เคียนซาเคียนซา
2556840300796401611084640161 บ้านควนสามัคคี พ่วงพรมครเคียนซา
2556840300956404591084640459 บ้านห้วยทรายทอง คลองฉนวนเวียงสระ
2556840300966404601084640460 วัดคลองฉนวน คลองฉนวนเวียงสระ
2556840301016404821084640482 บ้านปากสาย ทุ่งหลวงเวียงสระ
2556840301026404831084640483 บ้านลานเข้ ทุ่งหลวงเวียงสระ
2556840301036404841084640484 บ้านวังใหญ่ ทุ่งหลวงเวียงสระ
2556840301046404851084640485 บ้านหานเพชร ทุ่งหลวงเวียงสระ
2556840301076404641084640464 วัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวงเวียงสระ
2556840301086404791084640479 มหาราช ๒ บ้านส้องเวียงสระ
2556840301106404781084640478 บ้านห้วยมะนาว บ้านส้องเวียงสระ
2556840301216404651084640465 วัดเวียงสระ เวียงสระเวียงสระ
2556840301306403691084640369 บ้านไสท้อน ไทรขึงพระแสง
2556840301316403701084640370 บ้านควนยอ ไทรขึงพระแสง
2556840301326403711084640371 วัดสามพัน ไทรขึงพระแสง
2556840301376403781084640378 วัดบางพา ไทรโสภาพระแสง
2556840301386403731084640373 บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์พระแสง
2556840301396403741084640374 บ้านคลองโหยน บางสวรรค์พระแสง
2556840301416403801084640380 ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์พระแสง
2556840301446403831084640383 บ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์พระแสง
2556840301466403611084640361 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 สาคูพระแสง
2556840301476403681084640368 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สาคูพระแสง
2556840301486403901084640390 บ้านทุ่งหญ้าแดง สินเจริญพระแสง
2556840301506403921084640392 บ้านบางใหญ่สินปุน สินเจริญพระแสง
2556840301516403931084640393 บ้านบางรูป สินเจริญพระแสง
2556840301536403891084640389 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สินเจริญพระแสง
2556840301556403881084640388 ประชาอุทิศ สินปุนพระแสง
2556840301586403861084640386 บ้านโคกมะม่วง สินปุนพระแสง
2556840301616403551084640355 บ้านบางหยด อิปันพระแสง
2556840301656405181084640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ คลองน้อยชัยบุรี
2556840301676405201084640520 บ้านปลายศอก คลองน้อยชัยบุรี
2556840301696405231084640523 บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรีชัยบุรี
2556840301706405261084640526 บ้านยวนปลา ชัยบุรีชัยบุรี
2556840301726405271084640527 วัดสองแพรก ไทรทองชัยบุรี
2556840301736405281084640528 บ้านควนสินชัย ไทรทองชัยบุรี
2556840301756405221084640522 วัดสมัยสุวรรณ สองแพรกชัยบุรี