โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว (2565)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2565840300056402921084640292 บ้านควนมหาชัย ควนศรีบ้านนาสาร
2565840300066402931084640293 บ้านควนเนียง พรุพีบ้านนาสาร
2565840300166403061084640306 วัดท่าเจริญ ท่าชีบ้านนาสาร
2565840300196403291084640329 วัดวิเวการาม ทุ่งเตาบ้านนาสาร
2565840300206403281084640328 บ้านห้วยตอ ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2565840300236403221084640322 บ้านขุนราษฎร์ ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร
2565840300346403091084640309 บ้านกอบแกบ เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
2565840300356403141084640314 บ้านเหมืองทวด เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสาร
2565840300376403171084640317 บ้านเขาน้อย ลำพูนบ้านนาสาร
2565840300816401541084640154 บ้านห้วยมุด อรัญคามวารีเคียนซา
2565840300916404551084640455 บ้านควนสูง คลองฉนวนเวียงสระ
2565840301016404821084640482 บ้านปากสาย ทุ่งหลวงเวียงสระ
2565840301036404841084640484 บ้านวังใหญ่ ทุ่งหลวงเวียงสระ
2565840301076404641084640464 วัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวงเวียงสระ
2565840301126404681084640468 บ้านพรุแชง บ้านส้องเวียงสระ
2565840301346403751084640375 บ้านประตูพลิก ไทรโสภาพระแสง
2565840301356403761084640376 บ้านราษฎร์พัฒนา ไทรโสภาพระแสง
2565840301416403801084640380 ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์พระแสง
2565840301486403901084640390 บ้านทุ่งหญ้าแดง สินเจริญพระแสง
2565840301516403931084640393 บ้านบางรูป สินเจริญพระแสง
2565840301606403601084640360 บ้านไสขรบ อิปันพระแสง
2565840301636403581084640358 บ้านย่านดินแดง อิปันพระแสง
2565840301646403541084640354 บ้านบ่อพระ อิปันพระแสง
2565840301656405181084640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ คลองน้อยชัยบุรี
2565840301676405201084640520 บ้านปลายศอก คลองน้อยชัยบุรี
2565840301696405231084640523 บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรีชัยบุรี
2565840301706405261084640526 บ้านยวนปลา ชัยบุรีชัยบุรี
2565840301716405251084640525 บ้านบางปาน ไทรทองชัยบุรี
2565840301756405221084640522 วัดสมัยสุวรรณ สองแพรกชัยบุรี