โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา (2566)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2566840300206403281084640328 บ้านห้วยตอ ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสาร