แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1084640310 บ้านคลองปราบบ้านนาสารคลองปราบ53811--56---1-16.67%-16.67%
1084640291 บ้านควนพรุพีบ้านนาสารควนศรี110911--108--+2+25+25
1084640292 บ้านควนมหาชัยบ้านนาสารควนศรี61911--56---1-16.67%-16.67%
1084640293 บ้านควนเนียงบ้านนาสารพรุพี137911-11111--1---9.09%
1084640298 วัดควนศรีบ้านนาสารควนศรี75911--66-----
1084640315 ควนสุบรรณบ้านนาสารควนสุบรรณ214911-11012--1-2-16.67%-25%
1084640321 วัดไทรโพธิ์งามบ้านนาสารควนสุบรรณ87911--78---1-12.5%-25%
1084640301 บ้านทุ่งตำเสาบ้านนาสารท่าชี87911--68---2-25%-25%
1084640302 บ้านนาควนบ้านนาสารท่าชี146911-11111--1---
1084640305 บ้านยูงงามบ้านนาสารท่าชี3261---44+1----
1084640306 วัดท่าเจริญบ้านนาสารท่าชี1008-1--88-1----
1084640324 บ้านทุ่งในไร่บ้านนาสารทุ่งเตา73811--46---2-33.33%-33.33%
1084640325 บ้านไร่เหนือบ้านนาสารทุ่งเตา94911--78---1-12.5%-25%
1084640329 วัดวิเวการามบ้านนาสารทุ่งเตา1851211-11415--1-1-6.67%-6.67%
1084640328 บ้านห้วยตอบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่65911--66-----
1084640326 บ้านไสดงบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่46611--66-----33.33%
1084640327 บ้านห้วยชันบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่47911--56---1-16.67%-33.33%
1084640322 บ้านขุนราษฎร์บ้านนาสารทุ่งเตาใหม่68911--56---1-16.67%-16.67%
1084640323 บ้านควนกองเมืองบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่488-1--46-1--2-33.33%-50%
1084640308 นาสารบ้านนาสารนาสาร9573011124042--1-2-4.76%-7.14%
1084640307 วัดน้ำพุบ้านนาสารน้ำพุ219911-11111--1---
1084640299 บ้านควนใหม่บ้านนาสารน้ำพุ1461211-11515--1---6.67%
1084640295 บ้านช่องช้างบ้านนาสารพรุพี2021211111415---1-6.67%-13.33%
1084640296 บ้านห้วยล่วงบ้านนาสารพรุพี52811--36---3-50%-50%
1084640297 ราชประชานุเคราะห์ 12บ้านนาสารพรุพี2571211111515-----
1084640309 บ้านกอบแกบบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์76911--56---1-16.67%-16.67%
1084640314 บ้านเหมืองทวดบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์140811-11010--1---
1084640311 บ้านวังหินบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์127811-11010--1---
1084640317 บ้านเขาน้อยบ้านนาสารลำพูน131811-1910--1-1-10%-20%
1084640318 บ้านคลองหาเหนือบ้านนาสารลำพูน548-1--46-1--2-33.33%-33.33%
1084640319 บ้านปลายน้ำบ้านนาสารลำพูน2271111-11414--1---
1084640514 ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมทรัพย์ทวี1171111-11214--1-2-14.29%-21.43%
1084640515 วัดควนท่าแร่บ้านนาเดิมทรัพย์ทวี100811--68---2-25%-25%
1084640517 วัดอินทการามบ้านนาเดิมท่าเรือ159811-11010--1---10%
1084640512 บ้านปากด่านบ้านนาเดิมท่าเรือ------1---+1--
1084640511 บ้านคลองยาบ้านนาเดิมนาใต้79811--68---2-25%-25%
1084640507 บ้านหนองหญ้าปล้องบ้านนาเดิมนาใต้2031211-11515--1---6.67%
1084640508 บ้านหนองเรียนบ้านนาเดิมนาใต้177911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1084640503 บ้านดอนงามบ้านนาเดิมนาใต้108911--68---2-25%-25%
1084640504 บ้านทรายทองบ้านนาเดิมนาใต้96911--78---1-12.5%-25%
1084640505 บ้านธารอารีบ้านนาเดิมบ้านนา81911--56---1-16.67%-16.67%
1084640509 บ้านห้วยห้างบ้านนาเดิมบ้านนา109811--78---1-12.5%-12.5%
1084640510 บ้านห้วยใหญ่บ้านนาเดิมบ้านนา46811--26---4-66.67%-66.67%
1084640513 บ้านสวยศรีบ้านนาเดิมบ้านนา106911--78---1-12.5%-25%
1084640170 บ้านเขาตอกเคียนซาเขาตอก111911--88-----12.5%
1084640171 บ้านคลองจันเคียนซาเขาตอก1281211-11515--1---
1084640172 บ้านทุ่งจูดเคียนซาเขาตอก61911--56---1-16.67%-33.33%
1084640173 บ้านสี่แยกสามัคคีเคียนซาเขาตอก67911--66-----
1084640152 บ้านบางประสามัคคีเคียนซาเคียนซา67911--56---1-16.67%-16.67%
1084640155 วัดดอนพยอมเคียนซาเคียนซา82911--68---2-25%-25%
1084640156 วัดเพ็งประดิษฐารามเคียนซาเคียนซา5181811112424-----
1084640157 ศึกษาประชาคมเคียนซาเคียนซา55911--46---2-33.33%-33.33%
1084640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130เคียนซาเคียนซา124911-11111--1---
1084640174 จิตประชาราษฎร์เคียนซาบ้านเสด็จ2511511-11211--1+1+9.09-
1084640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์เคียนซาบ้านเสด็จ85911--68---2-25%-37.5%
1084640176 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)เคียนซาบ้านเสด็จ2541211111415---1-6.67%-13.33%
1084640177 บ้านเขารักษ์เคียนซาบ้านเสด็จ132911-11111--1---
1084640178 บ้านเขาสามยอดเคียนซาบ้านเสด็จ2651411-11212--1---
1084640179 บ้านทับใหม่เคียนซาบ้านเสด็จ3811211112020-----
1084640180 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1เคียนซาบ้านเสด็จ1851111-11414--1---7.14%
1084640168 บ้านไร่ยาวเคียนซาพ่วงพรมคร2511111111212-----
1084640162 บ้านบางดีเคียนซาพ่วงพรมคร83911--68---2-25%-25%
1084640163 บ้านพรหมรังสิตเคียนซาพ่วงพรมคร81911--76--+1+16.67+16.67
1084640164 บ้านสี่แยกคลองศิลาเคียนซาพ่วงพรมคร2221211111515-----
1084640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์เคียนซาพ่วงพรมคร53911--66-----16.67%
1084640159 บ้านคลองโรเคียนซาพ่วงพรมคร1761211-11515--1---6.67%
1084640160 บ้านควนคีรีวงศ์เคียนซาพ่วงพรมคร81911--88-----
1084640161 บ้านควนสามัคคีเคียนซาพ่วงพรมคร166911-11111--1---9.09%
1084640153 บ้านบางใหญ่สามัคคีเคียนซาอรัญคามวารี86811--68---2-25%-37.5%
1084640154 บ้านห้วยมุดเคียนซาอรัญคามวารี1551211-11515--1---
1084640166 มิตรประชาราษฎร์เคียนซาอรัญคามวารี799-1--78-1--1-12.5%-25%
1084640167 วัดอรัญคามวารีเคียนซาอรัญคามวารี1621111111414-----
1084640447 บ้านเขานิพันธ์เวียงสระเขานิพันธ์568-1--66-1----16.67%
1084640448 บ้านเขาปูนเวียงสระเขานิพันธ์219911-11212--1---8.33%
1084640450 บ้านควนกลางเวียงสระเขานิพันธ์70611--46---2-33.33%-33.33%
1084640466 บ้านกลางเวียงสระเขานิพันธ์------1---+1--
1084640454 บ้านคลองกาเวียงสระคลองฉนวน2991---34+1--1-25%-25%
1084640455 บ้านควนสูงเวียงสระคลองฉนวน2651111-11312--1+1+8.33-
1084640456 บ้านควนปรางเวียงสระคลองฉนวน1199-1--78-1--1-12.5%-25%
1084640458 บ้านปากหานเวียงสระคลองฉนวน3781---34+1--1-25%-25%
1084640459 บ้านห้วยทรายทองเวียงสระคลองฉนวน149911-11111--1---
1084640460 วัดคลองฉนวนเวียงสระคลองฉนวน131911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1084640452 บ้านยูงงาม
#เรียนรวมทุกชั้น วัดคลองฉนวน
เวียงสระคลองฉนวน2261---3-+1-+3--
1084640482 บ้านปากสายเวียงสระทุ่งหลวง66811--56---1-16.67%-16.67%
1084640483 บ้านลานเข้เวียงสระทุ่งหลวง3281---24+1--2-50%-50%
1084640484 บ้านวังใหญ่เวียงสระทุ่งหลวง991211--1111-----9.09%
1084640485 บ้านหานเพชรเวียงสระทุ่งหลวง114911--108--+2+25+25
1084640486 วัดโสภณประชารามเวียงสระทุ่งหลวง2771---34+1--1-25%-25%
1084640464 วัดทุ่งหลวงเวียงสระทุ่งหลวง4011611112221--+1+4.76-
1084640479 มหาราช ๒เวียงสระบ้านส้อง1681111-11314--1-1-7.14%-14.29%
1084640476 บ้านนาชุมเห็ด
#เรียนรวมทุกชั้น วัดบ้านส้อง
เวียงสระบ้านส้อง------1---+1--
1084640478 บ้านห้วยมะนาวเวียงสระบ้านส้อง161811-11010--1---
1084640467 บ้านในไร่เวียงสระบ้านส้อง46911--56---1-16.67%-16.67%
1084640468 บ้านพรุแชงเวียงสระบ้านส้อง2151211111515-----13.33%
1084640469 บ้านส้องเหนือเวียงสระบ้านส้อง60811--56---1-16.67%-16.67%
1084640470 วัดบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง1,1913411235251--1+1+1.96-
1084640471 สามัคคีอนุสรณ์เวียงสระบ้านส้อง3211211111616-----
1084640472 บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง3221211-11818--1---5.56%
1084640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217เวียงสระเวียงสระ1,3134211235555--1---1.82%
1084640462 บ้านหนองโสนเวียงสระเวียงสระ1751211-11415--1-1-6.67%-13.33%
1084640463 วัดคลองตาลเวียงสระเวียงสระ69811--66-----16.67%
1084640465 วัดเวียงสระเวียงสระเวียงสระ111911--108--+2+25+25
1084640475 บ้านไทรห้องเวียงสระเวียงสระ48711--56---1-16.67%-16.67%
1084640362 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1พระแสงไทรขึง3281---24+1--2-50%-50%
1084640366 บ้านควนสว่างวัฒนาพระแสงไทรขึง3681---34+1--1-25%-25%
1084640367 บ้านบางน้ำเย็นพระแสงไทรขึง129911-11111--1---9.09%
1084640369 บ้านไสท้อนพระแสงไทรขึง256811-11010--1---
1084640370 บ้านควนยอพระแสงไทรขึง668-1--76-1-+1+16.67+16.67
1084640371 วัดสามพันพระแสงไทรขึง2441211-11315--1-2-13.33%-13.33%
1084640372 บ้านไสดงพระแสงไทรขึง243811-11111--1---
1084640375 บ้านประตูพลิกพระแสงไทรโสภา2191111111414-----
1084640376 บ้านราษฎร์พัฒนาพระแสงไทรโสภา209911111111-----
1084640377 บ้านหมากพระแสงบางสวรรค์141911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1084640378 วัดบางพาพระแสงไทรโสภา120811--88-----
1084640373 บ้านเกาะน้อยพระแสงบางสวรรค์275911-11211--1+1+9.09+9.09
1084640374 บ้านคลองโหยนพระแสงบางสวรรค์197911-11111--1---
1084640379 วัดบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์3771511111718---1-5.56%-5.56%
1084640380 ปัญญาประชาอุทิศพระแสงบางสวรรค์209911-11111--1---9.09%
1084640381 อุดมมิตรพัฒนาพระแสงบางสวรรค์106911--88-----
1084640382 บ้านหน้าเขาพระแสงบางสวรรค์151811-11010--1---
1084640383 บ้านห้วยแห้งพระแสงบางสวรรค์106911--88-----
1084640356 บ้านบางใหญ่พระแสงสาคู2081111-11314--1-1-7.14%-7.14%
1084640361 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18พระแสงสาคู143911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1084640368 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195พระแสงสาคู2121011-11112--1-1-8.33%-8.33%
1084640390 บ้านทุ่งหญ้าแดงพระแสงสินเจริญ94811--78---1-12.5%-12.5%
1084640391 บ้านบางเหรียงพระแสงสินเจริญ2081111-11414--1---7.14%
1084640392 บ้านบางใหญ่สินปุนพระแสงสินเจริญ3291311111616-----
1084640393 บ้านบางรูปพระแสงสินเจริญ4562011112526---1-3.85%-11.54%
1084640394 วัดบางกำยานพระแสงสินเจริญ95811--68---2-25%-37.5%
1084640389 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1พระแสงสินเจริญ908-1--88-1----
1084640387 บ้านเมรัยพระแสงสินปุน141811-11010--1---
1084640388 ประชาอุทิศพระแสงสินปุน142811-1910--1-1-10%-10%
1084640384 บ้านควนนิยมพระแสงสินปุน3331511111917--+2+11.76+5.88
1084640385 บ้านควนมหาชัยพระแสงสินปุน73911--46---2-33.33%-33.33%
1084640386 บ้านโคกมะม่วงพระแสงสินปุน1891111-11414--1---
1084640359 บ้านยูงทองพระแสงอิปัน86911--68---2-25%-25%
1084640360 บ้านไสขรบพระแสงอิปัน119811--78---1-12.5%-12.5%
1084640355 บ้านบางหยดพระแสงอิปัน62811--56---1-16.67%-16.67%
1084640357 บ้านปลายสายพระแสงอิปัน62811--46---2-33.33%-33.33%
1084640358 บ้านย่านดินแดงพระแสงอิปัน4301511111819---1-5.26%-10.53%
1084640354 บ้านบ่อพระพระแสงอิปัน132911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1084640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ชัยบุรีคลองน้อย200811111010-----
1084640519 บ้านบางหอยชัยบุรีคลองน้อย174911-11111--1---
1084640520 บ้านปลายศอกชัยบุรีคลองน้อย2361311-11517--1-2-11.76%-11.76%
1084640521 บ้านปลายคลองชัยบุรีคลองน้อย179911-11111--1---9.09%
1084640523 บ้านคลองพังกลางชัยบุรีชัยบุรี4401911112222-----18.18%
1084640526 บ้านยวนปลาชัยบุรีชัยบุรี56911--46---2-33.33%-33.33%
1084640525 บ้านบางปานชัยบุรีไทรทอง127911-11111--1---
1084640527 วัดสองแพรกชัยบุรีไทรทอง209911-11111--1---9.09%
1084640528 บ้านควนสินชัยชัยบุรีไทรทอง156911-11111--1---
1084640524 บ้านควนสระชัยบุรีไทรทอง3861411111918--+1+5.56+5.56
1084640522 วัดสมัยสุวรรณชัยบุรีสองแพรก9563011223840---2-5%-5%
ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.