แผนอัตรากำลังข้าราชการ
.HRMS.OBEC UPDATE: 2023-12-16
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.(ตัวจริง)ผอ.(จ.18)ผอ.(กคศ.)รอง(ตัวจริง)รอง(จ.18)รอง(กคศ.)ครู(ตัวจริง)ครู(จ.18)ครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินสภาพอัตรากำลัง (-ขาด,+เกิน)
ร้อยละ
หลังเกษียณ 1 ตค.(-ขาด,+เกิน)
ร้อยละ
1084640310 บ้านคลองปราบบ้านนาสารคลองปราบ588-11---556---1-16.67%-16.67%
1084640291 บ้านควนพรุพีบ้านนาสารควนศรี989111---10108--+2+25+25
1084640292 บ้านควนมหาชัยบ้านนาสารควนศรี529-11---556---1-16.67%-16.67%
1084640293 บ้านควนเนียงบ้านนาสารพรุพี1279111--1101111--1---9.09%
1084640298 วัดควนศรีบ้านนาสารควนศรี829111---666-----
1084640315 ควนสุบรรณบ้านนาสารควนสุบรรณ2089111--191012--1-2-16.67%-25%
1084640321 วัดไทรโพธิ์งามบ้านนาสารควนสุบรรณ979111---678---1-12.5%-25%
1084640301 บ้านทุ่งตำเสาบ้านนาสารท่าชี849-11---568---2-25%-25%
1084640302 บ้านนาควนบ้านนาสารท่าชี1419111--1101111--1---
1084640305 บ้านยูงงามบ้านนาสารท่าชี34611----444+1----
1084640306 วัดท่าเจริญบ้านนาสารท่าชี838--1---788-1----
1084640324 บ้านทุ่งในไร่บ้านนาสารทุ่งเตา848111---446---2-33.33%-33.33%
1084640325 บ้านไร่เหนือบ้านนาสารทุ่งเตา819111---778---1-12.5%-25%
1084640329 วัดวิเวการามบ้านนาสารทุ่งเตา17612111--1131415--1-1-6.67%-6.67%
1084640328 บ้านห้วยตอบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่729111---666-----
1084640326 บ้านไสดงบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่446-11---466-----33.33%
1084640327 บ้านห้วยชันบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่619-11---456---1-16.67%-33.33%
1084640322 บ้านขุนราษฎร์บ้านนาสารทุ่งเตาใหม่649111---456---1-16.67%-16.67%
1084640323 บ้านควนกองเมืองบ้านนาสารทุ่งเตาใหม่398--1---246-1--2-33.33%-50%
1084640308 นาสารบ้านนาสารนาสาร94230111112384042--1-2-4.76%-7.14%
1084640307 วัดน้ำพุบ้านนาสารน้ำพุ2339111--1101111--1---
1084640299 บ้านควนใหม่บ้านนาสารน้ำพุ14212111--1151515--1---6.67%
1084640295 บ้านช่องช้างบ้านนาสารพรุพี17712111-11131415---1-6.67%-13.33%
1084640296 บ้านห้วยล่วงบ้านนาสารพรุพี608111---336---3-50%-50%
1084640297 ราชประชานุเคราะห์ 12บ้านนาสารพรุพี26513111-11141515-----
1084640309 บ้านกอบแกบบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์829-11---456---1-16.67%-16.67%
1084640314 บ้านเหมืองทวดบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์1308111--1101010--1---
1084640311 บ้านวังหินบ้านนาสารเพิ่มพูนทรัพย์1318111--161010--1---
1084640317 บ้านเขาน้อยบ้านนาสารลำพูน1248111--18910--1-1-10%-20%
1084640318 บ้านคลองหาเหนือบ้านนาสารลำพูน598--1---446-1--2-33.33%-33.33%
1084640319 บ้านปลายน้ำบ้านนาสารลำพูน21411111--1141414--1---
1084640514 ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมทรัพย์ทวี12311111--1101214--1-2-14.29%-21.43%
1084640515 วัดควนท่าแร่บ้านนาเดิมทรัพย์ทวี948111---568---2-25%-25%
1084640517 วัดอินทการามบ้านนาเดิมท่าเรือ1638111--181010--1---10%
1084640512 บ้านปากด่านบ้านนาเดิมท่าเรือ--------11---+1--
1084640511 บ้านคลองยาบ้านนาเดิมนาใต้908111---568---2-25%-25%
1084640507 บ้านหนองหญ้าปล้องบ้านนาเดิมนาใต้20712111--1131515--1---6.67%
1084640508 บ้านหนองเรียนบ้านนาเดิมนาใต้1819111--181011--1-1-9.09%-9.09%
1084640503 บ้านดอนงามบ้านนาเดิมนาใต้1169-11---568---2-25%-25%
1084640504 บ้านทรายทองบ้านนาเดิมนาใต้1009111---478---1-12.5%-25%
1084640505 บ้านธารอารีบ้านนาเดิมบ้านนา819111---556---1-16.67%-16.67%
1084640509 บ้านห้วยห้างบ้านนาเดิมบ้านนา998111---678---1-12.5%-12.5%
1084640510 บ้านห้วยใหญ่บ้านนาเดิมบ้านนา448-11---126---4-66.67%-66.67%
1084640513 บ้านสวยศรีบ้านนาเดิมบ้านนา1229111---578---1-12.5%-25%
1084640170 บ้านเขาตอกเคียนซาเขาตอก1069111---788-----12.5%
1084640171 บ้านคลองจันเคียนซาเขาตอก12012111--1141515--1---
1084640172 บ้านทุ่งจูดเคียนซาเขาตอก609-11---456---1-16.67%-33.33%
1084640173 บ้านสี่แยกสามัคคีเคียนซาเขาตอก819-11---566-----
1084640152 บ้านบางประสามัคคีเคียนซาเคียนซา689-11---456---1-16.67%-16.67%
1084640155 วัดดอนพยอมเคียนซาเคียนซา789111---568---2-25%-25%
1084640156 วัดเพ็งประดิษฐารามเคียนซาเคียนซา46416-11111242424-----
1084640157 ศึกษาประชาคมเคียนซาเคียนซา529111---446---2-33.33%-33.33%
1084640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130เคียนซาเคียนซา1239111--1101111--1---
1084640174 จิตประชาราษฎร์เคียนซาบ้านเสด็จ24313111--1121211--1+1+9.09-
1084640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์เคียนซาบ้านเสด็จ909-11---468---2-25%-37.5%
1084640176 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)เคียนซาบ้านเสด็จ25912111-11121415---1-6.67%-13.33%
1084640177 บ้านเขารักษ์เคียนซาบ้านเสด็จ1269111--191111--1---
1084640178 บ้านเขาสามยอดเคียนซาบ้านเสด็จ2369111--1111212--1---
1084640179 บ้านทับใหม่เคียนซาบ้านเสด็จ39912111-11172020-----
1084640180 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1เคียนซาบ้านเสด็จ18011111--1111414--1---7.14%
1084640168 บ้านไร่ยาวเคียนซาพ่วงพรมคร24711111-1191212-----
1084640162 บ้านบางดีเคียนซาพ่วงพรมคร829-11---668---2-25%-25%
1084640163 บ้านพรหมรังสิตเคียนซาพ่วงพรมคร829-11---776--+1+16.67+16.67
1084640164 บ้านสี่แยกคลองศิลาเคียนซาพ่วงพรมคร20312111-11151515-----
1084640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์เคียนซาพ่วงพรมคร639-11---566-----16.67%
1084640159 บ้านคลองโรเคียนซาพ่วงพรมคร17912111--1151515--1---6.67%
1084640160 บ้านควนคีรีวงศ์เคียนซาพ่วงพรมคร699111---888-----
1084640161 บ้านควนสามัคคีเคียนซาพ่วงพรมคร1679111--1101111--1---9.09%
1084640153 บ้านบางใหญ่สามัคคีเคียนซาอรัญคามวารี738111---668---2-25%-37.5%
1084640154 บ้านห้วยมุดเคียนซาอรัญคามวารี15612111--1151515--1---
1084640166 มิตรประชาราษฎร์เคียนซาอรัญคามวารี819--1---678-1--1-12.5%-25%
1084640167 วัดอรัญคามวารีเคียนซาอรัญคามวารี15511111-11131414-----
1084640448 บ้านเขาปูนเวียงสระเขานิพันธ์2249111--1121212--1---8.33%
1084640450 บ้านควนกลางเวียงสระเขานิพันธ์656111---446---2-33.33%-33.33%
1084640466 บ้านกลางเวียงสระเขานิพันธ์--------11---+1--
1084640454 บ้านคลองกาเวียงสระคลองฉนวน29911----234+1--1-25%-25%
1084640455 บ้านควนสูงเวียงสระคลองฉนวน2379111--1131312--1+1+8.33-
1084640456 บ้านควนปรางเวียงสระคลองฉนวน1249--1---678-1--1-12.5%-25%
1084640458 บ้านปากหานเวียงสระคลองฉนวน429-1----234+1--1-25%-25%
1084640459 บ้านห้วยทรายทองเวียงสระคลองฉนวน1419111--191111--1---
1084640460 วัดคลองฉนวนเวียงสระคลองฉนวน1259111--181011--1-1-9.09%-9.09%
1084640452 บ้านยูงงาม
#เรียนรวมทุกชั้น .วัดคลองฉนวน
เวียงสระคลองฉนวน93-1----23-+1-+3--
1084640482 บ้านปากสายเวียงสระทุ่งหลวง488111---456---1-16.67%-16.67%
1084640483 บ้านลานเข้เวียงสระทุ่งหลวง308-1----224+1--2-50%-50%
1084640484 บ้านวังใหญ่เวียงสระทุ่งหลวง10212111---111111-----9.09%
1084640485 บ้านหานเพชรเวียงสระทุ่งหลวง1129111---9108--+2+25+25
1084640486 วัดโสภณประชารามเวียงสระทุ่งหลวง30711----334+1--1-25%-25%
1084640464 วัดทุ่งหลวงเวียงสระทุ่งหลวง37216111111212221--+1+4.76-
1084640479 มหาราช ๒เวียงสระบ้านส้อง17811111--1131314--1-1-7.14%-14.29%
1084640476 บ้านนาชุมเห็ดเวียงสระบ้านส้อง--------11---+1--
1084640478 บ้านห้วยมะนาวเวียงสระบ้านส้อง1588111--191010--1---
1084640467 บ้านในไร่เวียงสระบ้านส้อง388111---456---1-16.67%-16.67%
1084640468 บ้านพรุแชงเวียงสระบ้านส้อง18912111-11131515-----13.33%
1084640469 บ้านส้องเหนือเวียงสระบ้านส้อง548111---556---1-16.67%-16.67%
1084640470 วัดบ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง1,18835111223495251--1+1+1.96-
1084640471 สามัคคีอนุสรณ์เวียงสระบ้านส้อง29412111-11141616-----
1084640472 บ้านส้องเวียงสระบ้านส้อง31012111--1151818--1---5.56%
1084640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217เวียงสระเวียงสระ1,27739111223545555--1---1.82%
1084640462 บ้านหนองโสนเวียงสระเวียงสระ16612111--1141415--1-1-6.67%-13.33%
1084640463 วัดคลองตาลเวียงสระเวียงสระ628111---666-----16.67%
1084640465 วัดเวียงสระเวียงสระเวียงสระ959111---10108--+2+25+25
1084640475 บ้านไทรห้องเวียงสระเวียงสระ448111---456---1-16.67%-16.67%
1084640362 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1พระแสงไทรขึง356-1----224+1--2-50%-50%
1084640366 บ้านควนสว่างวัฒนาพระแสงไทรขึง358-1----234+1--1-25%-25%
1084640367 บ้านบางน้ำเย็นพระแสงไทรขึง1389111--181111--1---9.09%
1084640369 บ้านไสท้อนพระแสงไทรขึง2368111--171010--1---
1084640370 บ้านควนยอพระแสงไทรขึง589--1---776-1-+1+16.67+16.67
1084640371 วัดสามพันพระแสงไทรขึง22112111--1111315--1-2-13.33%-13.33%
1084640372 บ้านไสดงพระแสงไทรขึง2188111--181111--1---
1084640375 บ้านประตูพลิกพระแสงไทรโสภา23211111111121414-----
1084640376 บ้านราษฎร์พัฒนาพระแสงไทรโสภา1929111111101111-----
1084640377 บ้านหมากพระแสงบางสวรรค์1479111--171011--1-1-9.09%-9.09%
1084640378 วัดบางพาพระแสงไทรโสภา1158111---788-----
1084640373 บ้านเกาะน้อยพระแสงบางสวรรค์2579111--1111211--1+1+9.09+9.09
1084640374 บ้านคลองโหยนพระแสงบางสวรรค์1799111--181111--1---
1084640379 วัดบางสวรรค์พระแสงบางสวรรค์34615111111161718---1-5.56%-5.56%
1084640380 ปัญญาประชาอุทิศพระแสงบางสวรรค์2119111--1101111--1---9.09%
1084640381 อุดมมิตรพัฒนาพระแสงบางสวรรค์1089-11---888-----
1084640382 บ้านหน้าเขาพระแสงบางสวรรค์1508111--191010--1---
1084640383 บ้านห้วยแห้งพระแสงบางสวรรค์1079111---788-----
1084640356 บ้านบางใหญ่พระแสงสาคู20611111--1121314--1-1-7.14%-7.14%
1084640361 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18พระแสงสาคู1469111--181011--1-1-9.09%-9.09%
1084640368 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195พระแสงสาคู24210111--1111112--1-1-8.33%-8.33%
1084640390 บ้านทุ่งหญ้าแดงพระแสงสินเจริญ868111---578---1-12.5%-12.5%
1084640391 บ้านบางเหรียงพระแสงสินเจริญ19511111--1141414--1---7.14%
1084640392 บ้านบางใหญ่สินปุนพระแสงสินเจริญ30313111111131616-----
1084640393 บ้านบางรูปพระแสงสินเจริญ46118111-11232526---1-3.85%-11.54%
1084640394 วัดบางกำยานพระแสงสินเจริญ928111---468---2-25%-37.5%
1084640389 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1พระแสงสินเจริญ938--1---888-1----
1084640387 บ้านเมรัยพระแสงสินปุน1368111--1101010--1---
1084640388 ประชาอุทิศพระแสงสินปุน1348111--15910--1-1-10%-10%
1084640384 บ้านควนนิยมพระแสงสินปุน30614111111171917--+2+11.76+5.88
1084640385 บ้านควนมหาชัยพระแสงสินปุน849111---446---2-33.33%-33.33%
1084640386 บ้านโคกมะม่วงพระแสงสินปุน18311111--1131414--1---
1084640359 บ้านยูงทองพระแสงอิปัน939111---568---2-25%-25%
1084640360 บ้านไสขรบพระแสงอิปัน1148111---778---1-12.5%-12.5%
1084640355 บ้านบางหยดพระแสงอิปัน718111---556---1-16.67%-16.67%
1084640357 บ้านปลายสายพระแสงอิปัน538111---446---2-33.33%-33.33%
1084640358 บ้านย่านดินแดงพระแสงอิปัน42815111111161819---1-5.26%-10.53%
1084640354 บ้านบ่อพระพระแสงอิปัน1369111--191011--1-1-9.09%-9.09%
1084640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ชัยบุรีคลองน้อย2038111-1161010-----
1084640519 บ้านบางหอยชัยบุรีคลองน้อย1739111--191111--1---
1084640520 บ้านปลายศอกชัยบุรีคลองน้อย21413111--1141517--1-2-11.76%-11.76%
1084640521 บ้านปลายคลองชัยบุรีคลองน้อย1599111--1111111--1---9.09%
1084640523 บ้านคลองพังกลางชัยบุรีชัยบุรี41019111111222222-----18.18%
1084640526 บ้านยวนปลาชัยบุรีชัยบุรี539-11---446---2-33.33%-33.33%
1084640525 บ้านบางปานชัยบุรีไทรทอง1239111--1101111--1---
1084640527 วัดสองแพรกชัยบุรีไทรทอง2119111--191111--1---9.09%
1084640528 บ้านควนสินชัยชัยบุรีไทรทอง1549111--161111--1---
1084640524 บ้านควนสระชัยบุรีไทรทอง36414111-11171918--+1+5.56+5.56
1084640522 วัดสมัยสุวรรณชัยบุรีสองแพรก92330111222353840---2-5%-5%
ถนนเอเชีย 41 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
Version.