เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
84030001 บ้านคลองปราบ บ้านนาสาร--
84030004 บ้านควนพรุพี บ้านนาสาร--
84030005 บ้านควนมหาชัย บ้านนาสาร-khuanmahachai@hotmail.com
84030006 บ้านควนเนียง บ้านนาสาร00
84030008 วัดควนศรี บ้านนาสาร--
84030009 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร-Khaunsubun@gmail.com
84030012 วัดไทรโพธิ์งาม บ้านนาสาร-
84030013 บ้านทุ่งตำเสา บ้านนาสาร--
84030014 บ้านนาควน บ้านนาสาร--
84030015 บ้านยูงงาม บ้านนาสารjim0854761365@hotmail.com
84030016 วัดท่าเจริญ บ้านนาสาร
84030017 บ้านทุ่งในไร่ บ้านนาสาร-
84030018 บ้านไร่เหนือ บ้านนาสาร--
84030019 วัดวิเวการาม บ้านนาสารwatwiweaschool@hotmail.compuen0872833928@gmail.com
84030020 บ้านห้วยตอ บ้านนาสาร-3
84030021 บ้านไสดง บ้านนาสาร--
84030022 บ้านห้วยชัน บ้านนาสาร--
84030023 บ้านขุนราษฎร์ บ้านนาสาร00
84030024 บ้านควนกองเมือง บ้านนาสาร-bankuankongmuang.thai mail.com
84030026 นาสาร บ้านนาสารwww.nasan.ac.thnasan_school@hotmail.com
84030027 วัดน้ำพุ บ้านนาสารwatnampu58@gmail.com
84030030 บ้านควนใหม่ บ้านนาสารhttp://www.thaischool.in.th/bkmai/psuboy329@gmail.com
84030031 บ้านช่องช้าง บ้านนาสารwww.banchongchang.ac.th
84030032 บ้านห้วยล่วง บ้านนาสาร-58banhuaylung@gmail.com
84030033 ราชประชานุเคราะห์ 12 บ้านนาสาร--
84030034 บ้านกอบแกบ บ้านนาสาร--
84030035 บ้านเหมืองทวด บ้านนาสาร-suneeratyoke@gmail.com
84030036 บ้านวังหิน บ้านนาสาร--
84030037 บ้านเขาน้อย บ้านนาสาร0bannkhaonoi_2hotmail.com
84030038 บ้านคลองหาเหนือ บ้านนาสาร0khn.367@thaimail.com
84030039 บ้านปลายน้ำ บ้านนาสาร-b.playnam@gmail.com
84030040 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิมsubthaweeschool@hotmail.com
84030041 วัดควนท่าแร่ บ้านนาเดิม-sagungan_ruangsak@hotmail.com
84030043 วัดอินทการาม บ้านนาเดิม--
84030044 บ้านปากด่าน บ้านนาเดิมwww.Banpakdan.com
84030045 บ้านคลองยา บ้านนาเดิมklongya_2555@hotmail.co.th
84030046 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนาเดิม
84030047 บ้านหนองเรียน บ้านนาเดิม--
84030048 บ้านดอนงาม บ้านนาเดิม--
84030049 บ้านทรายทอง บ้านนาเดิม
84030050 บ้านธารอารี บ้านนาเดิม-tansai2207@obecmail.obec.go.th
84030052 บ้านห้วยห้าง บ้านนาเดิมbanhauyhang123@gmail.com
84030053 บ้านห้วยใหญ่ บ้านนาเดิม-weerawat19@hotmail.com
84030054 บ้านสวยศรี บ้านนาเดิม
84030056 บ้านเขาตอก เคียนซา--
84030057 บ้านคลองจัน เคียนซาbanklongjan.combanklongjan1@gmail.com
84030058 บ้านทุ่งจูด เคียนซา-Bantoongjoodschool@gmail.com
84030059 บ้านสี่แยกสามัคคี เคียนซา0deva3339@gmail.com
84030060 บ้านบางประสามัคคี เคียนซา
84030061 วัดดอนพยอม เคียนซา--
84030062 วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา
84030063 ศึกษาประชาคม เคียนซา-kanha_tt@hotmail.com
84030064 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 เคียนซาsutumjarern@hotmail.com
84030065 จิตประชาราษฎร์ เคียนซา-jitpracha@gmail.com
84030066 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ เคียนซา
84030067 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) เคียนซา--
84030068 บ้านเขารักษ์ เคียนซา--
84030069 บ้านเขาสามยอด เคียนซาhttps://www.facebook.com/BankhaosomyodSchool-
84030070 บ้านทับใหม่ เคียนซา-pompuy15@gmail.com
84030071 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 เคียนซา--
84030072 บ้านไร่ยาว เคียนซา
84030073 บ้านบางดี เคียนซา
84030074 บ้านพรหมรังสิต เคียนซา-promrungsit@gmail.com
84030075 บ้านสี่แยกคลองศิลา เคียนซาwww.bsks.ac.th-
84030076 สมบูรณ์ประชาสรรค์ เคียนซาsoomboonbrachason@gmail.com
84030077 บ้านคลองโร เคียนซา
84030078 บ้านควนคีรีวงศ์ เคียนซา--
84030079 บ้านควนสามัคคี เคียนซา
84030080 บ้านบางใหญ่สามัคคี เคียนซา
84030081 บ้านห้วยมุด เคียนซา--
84030082 มิตรประชาราษฎร์ เคียนซา
84030083 วัดอรัญคามวารี เคียนซาwww.wataranschool.comaranschool15@gmail.com
84030084 บ้านเขานิพันธ์ เวียงสระ--
84030085 บ้านเขาปูน เวียงสระ#NAME?bkp1961school@gmail.com
84030087 บ้านควนกลาง เวียงสระ
84030089 บ้านกลาง เวียงสระ--
84030090 บ้านคลองกา เวียงสระ--
84030091 บ้านควนสูง เวียงสระwww.bankuansoong.com0
84030092 บ้านควนปราง เวียงสระ-
84030094 บ้านปากหาน เวียงสระwww.pakhanschool.com-
84030095 บ้านห้วยทรายทอง เวียงสระ-Ruangruk.J@gmail.com
84030096 วัดคลองฉนวน เวียงสระ-kcnschool56@gmail.com
84030097 บ้านยูงงาม
#เรียนรวมทุกชั้น วัดคลองฉนวน
เวียงสระ
84030101 บ้านปากสาย เวียงสระ--
84030102 บ้านลานเข้ เวียงสระ
84030103 บ้านวังใหญ่ เวียงสระwww.wysurat.ac.thBanwangyaischoll2020@gmail.com
84030104 บ้านหานเพชร เวียงสระ
84030105 วัดโสภณประชาราม เวียงสระwww.thaischool.in.th/watsoponpracharam857861986
84030107 วัดทุ่งหลวง เวียงสระwww.watthungluang.comthungluang12@hotmail.com
84030108 มหาราช ๒ เวียงสระwww.maharat2.ac.th-
84030109 บ้านนาชุมเห็ด
#เรียนรวมทุกชั้น วัดบ้านส้อง
เวียงสระ-maneerat.raw@hotmail.com
84030110 บ้านห้วยมะนาว เวียงสระ--
84030111 บ้านในไร่ เวียงสระ00
84030112 บ้านพรุแชง เวียงสระwww.pch.ac.thpchschool99@gmail.com
84030113 บ้านส้องเหนือ เวียงสระ
84030114 วัดบ้านส้อง เวียงสระhttp://www.watbansong.ac.th/wbs/
84030115 สามัคคีอนุสรณ์ เวียงสระwww.samakeeanuson.comsamakee183@gmail.com
84030116 บ้านส้อง เวียงสระ-pattayaboonmak@gmail.com
84030118 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เวียงสระwww.hsp217.ac.thhsp217@hotmail.co.th
84030119 บ้านหนองโสน เวียงสระhttps://www.facebook.com/pages/baan_nhong-sano@hotmail.com
84030120 วัดคลองตาล เวียงสระhttp://wadklongtal.thaischool1.in.th/prayoon050708@gmail.com
84030121 วัดเวียงสระ เวียงสระ-arnaec@gmail.com
84030123 บ้านไทรห้อง เวียงสระ--
84030124 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 พระแสง-nikom1.640362@gmail.com
84030128 บ้านควนสว่างวัฒนา พระแสงwww.kswschool.com
84030129 บ้านบางน้ำเย็น พระแสง--
84030130 บ้านไสท้อน พระแสงhttp://www.bansaitonschool.ac.th-
84030131 บ้านควนยอ พระแสง
84030132 วัดสามพัน พระแสงhttp://www.thaischool.in.th/84105501-
84030133 บ้านไสดง พระแสงwww.saidong.com//saidongrotchana.tuk01@gmail.com
84030134 บ้านประตูพลิก พระแสง--
84030135 บ้านราษฎร์พัฒนา พระแสง
84030136 บ้านหมาก พระแสงschoolsr056@gmail.com
84030137 วัดบางพา พระแสง
84030138 บ้านเกาะน้อย พระแสง-kohnoi.surat3@gmail.com
84030139 บ้านคลองโหยน พระแสง--
84030140 วัดบางสวรรค์ พระแสง
84030141 ปัญญาประชาอุทิศ พระแสงpuppa25210894741306@gmail.com
84030142 อุดมมิตรพัฒนา พระแสง-udommit123@gmail.com
84030143 บ้านหน้าเขา พระแสง
84030144 บ้านห้วยแห้ง พระแสง-huayhang@gmail.com
84030145 บ้านบางใหญ่ พระแสงbanbangyaisaku@gmail.com
84030146 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 พระแสง--
84030147 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 พระแสงbansakoo.195@gmail.com
84030148 บ้านทุ่งหญ้าแดง พระแสง
84030149 บ้านบางเหรียง พระแสง-banbanghriang.s@gmail.com
84030150 บ้านบางใหญ่สินปุน พระแสง--
84030151 บ้านบางรูป พระแสงwww.banbangrup.ac.thbanbangrup@gmail.com
84030152 วัดบางกำยาน พระแสง
84030153 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 พระแสง
84030154 บ้านเมรัย พระแสง--
84030155 ประชาอุทิศ พระแสง
84030156 บ้านควนนิยม พระแสง-rattanaphon2520@gmail.com
84030157 บ้านควนมหาชัย พระแสง
84030158 บ้านโคกมะม่วง พระแสงhttp:/www.thaischool.in.th/km09/bkmm_b9hotmail.co.th
84030159 บ้านยูงทอง พระแสงytschool073@gmail.com
84030160 บ้านไสขรบ พระแสง-bansaikrob_school@hotmail.com
84030161 บ้านบางหยด พระแสง-Thodee1512@obecmail.obec.go.th
84030162 บ้านปลายสาย พระแสงbpsschool095@emaill.com
84030163 บ้านย่านดินแดง พระแสงhttp://www.banyandindang.ac.thbanyandindang@gmail.com
84030164 บ้านบ่อพระ พระแสง
84030165 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
84030166 บ้านบางหอย ชัยบุรีchittakhon@gmail.com
84030167 บ้านปลายศอก ชัยบุรี-Schoolbanplaisok@gmail.com
84030168 บ้านปลายคลอง ชัยบุรี--
84030169 บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรีklongpungklang School.ac.thkpksurat@hotmail.com/klongpungklang048@yahoo.com
84030170 บ้านยวนปลา ชัยบุรี
84030171 บ้านบางปาน ชัยบุรี
84030172 วัดสองแพรก ชัยบุรีwww.watsongprakschool.com/?-
84030173 บ้านควนสินชัย ชัยบุรี--
84030174 บ้านควนสระ ชัยบุรีhttp://www.bankuansra.com/-
84030175 วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี-